Alle AMK-vagtcentraler kan nu modtage live-video ved 112-opkald

Arkivfoto

Alle landets regioner har nu indført mulighed for, at deres AMK-vagtcentraler kan modtage live-video fra borgere, der ringer til 112 fra deres mobiltelefoner. Hvis den sundhedsfaglige medarbejder vurderer, at video kan være en hjælp, kan vagtcentralerne sende en sms med et link, så borgere, der har ringet 112, kan sende live-optagelser.

Med video-forbindelsen kan dem, der ringer ind, få instruktion i, hvordan de hjælper syge eller ulykkesramte. Samtidig kan den sundhedsfaglige medarbejder bruge videoen til at vurdere, hvor alvorlig situationen er, og sende den rigtige hjælp. Det kan være, at der er brug for en ambulance, eller vagtcentralen kan henvise til en akutmodtagelse eller egen læge, hvis situationen ikke er så akut som frygtet.

”Det er tilfredsstillende, at alle fem regioner nu benytter de teknologiske muligheder, når næsten alle borgere nu har en smartphone. Det kan i sidste ende redde liv, samtidig med at vi bruger sundhedsvæsenets ressourcer bedst muligt. F.eks. kan video bruges til bedre at vurdere situationen, så vi ikke sender ambulancer af sted med udrykning, hvis der ikke er brug for det”, siger Lars Gaardhøj, der er 2. næstformand i Danske Regioner.

Bruges ved 6 pct. af opkaldene

De første erfaringer er gode: Borgere er positivt stemt, når de f.eks. får instruktion i førstehjælp som hjertelungeredning via video. Samtidig har en undersøgelse i Region Hovedstaden vist, at i over halvdelen af tilfældene, hvor der blev brugt livevideo, har sendingerne bidraget til, at vagtpersonalet har fået en mere nuanceret opfattelse af patientens tilstand og derfor bedre har kunnet yde den rigtige hjælp.

Opgørelser fra to af regionerne har vist, at vagtcentralerne bruger video i omkring 6 pct. af tilfældene, hvor borgerne ringer til 112. Det sker bl.a., når der er tale om hjertestop, trafikulykker, når forældre ringer om syge børn, eller når en patient har uklare symptomer, hvor billeder kan fortælle mere end ord.

Annonce