Ambulance Syd forventer underskud på op til 6 mio. kr.

Økonomien hos Region Syddanmarks ambulanceoperatør, Ambulance Syd, er behæftet med usikkerhed, da bogføringen endnu ikke kører regelmæssigt. Udgifter til overarbejde og indtag af flere redderelever ventes dog at kunne føre til, at budgettet overskrides med op til 6 mio. kr. Desuden vil det koste op til 7 mio. kr. ekstra at få afsluttet de lønsager fra BIOS-tiden, som redderne har ønsket revurderet.

Ifølge en ny opgørelse fra Region Syddanmark koster et øget optag af redderelever samt udgifter til overarbejde fortsat mange penge for Ambulance Syd. Præcis hvor mange penge er dog noget usikkert, for bogføringen i Ambulance Syd – der for et års tid siden overtog ambulancekørslen fra BIOS – kører ifølge regionen endnu ikke regelmæssigt. Desuden er der forhold fra 2016, som endnu ikke er afklaret. Samlet forventer regionen, at Ambulance Syds budget bliver overskredet med op til 6 mio. kr.

”Ambulance Syd arbejder på både at nedbringe udgifterne til overarbejde og analysere egen økonomi yderligere”, oplyser regionen.

Ambulance Syd er også påvirket af en række overgangsudgifter som følge af BIOS’ konkurs. Reddernes lønkrav blev i 2016 afvist af Lønmodtagernes Garantifond, men regionens store udgifter i den forbindelse blev bogført i 2016. Det ventes dog også, at sagen vil påvirke økonomien i 2017. Redderne har således ønsket at få revurderet en række sager om deres løntilgodehavende, men på nuværende tidspunkt er kun få af disse sager behandlet. I år anslås det, at der vil være udgifter i størrelsesordenen 5-7 mio. kr. til at udrede de sager, som redderne har ønsket revurderet.

Samlet forventer Region Syddanmark, at overgangsudgifterne vil give ca. 32 mio. kr. i nettoindtægt. Det skyldes, at regionen forventer, at BIOS’ bankgaranti på 55 mio. kr. tilfalder regionen i år.

Annonce