Ambulancedirektør: Langsommere ambulancer er ikke et problem

Jonas Egebart. Foto: Joachim Rode

På bare et år er andelen af ambulancer, der er hurtigt fremme hos borgerne, styrtdykket i Region Hovedstaden. Men det er ikke en udvikling, som bekymrer regionens nye ambulancedirektør, Jonas Egebart. Han giver tværtimod udtryk for, at han er rigtig glad. For ambulancerne overholder nemlig stadig det servicemål, som politikerne har fastsat.

Som BeredskabsInfo kunne fortælle i sidste måned, har der været en markant udvikling i responstiderne i Region Hovedstaden.

I 3. kvartal 2021 nåede 29,5 pct. af ambulanceudrykningerne (kørsel A) i regionen frem indenfor 5 minutter, men i 3. kvartal 2022 var den andel styrtdykket til 24,6 pct. Også andelen af ambulancer, der er fremme indenfor 10 minutter, er på kun et år faldet markant fra 84,9 pct. til 81,6 pct.

Men det er ikke en udvikling, som bekymrer den nye direktør for Akutberedskabet i Region Hovedstaden, Jonas Egebart. I et interview med Berlingske Tidende giver han udtryk for, at han – trods den markante udvikling – er rigtig glad og anser ambulancernes responstider for at være tilfredsstillende.

”Ja, for vi overholder vores responstider på de 15 minutter med stor afstand til målet”, siger Jonas Egebart, og henviser til, at politikerne kun har fastsat et servicemål for andelen af udrykninger, som er fremme indenfor de 15 minutter. Her er faldet mere begrænset, nemlig fra 97,4 pct. til 97, 1 pct., og politikernes mål er blot, at 93 pct. af ambulancerne skal være fremme indenfor de 15 minutter.

Hurtige ambulancer ville være udtryk for favorisering

Ifølge Jonas Egebart vækker det markante fald i andelen af hurtige ambulancer ikke bekymring. Direktøren mener, at det tværtimod ville være et problem, hvis man fortsat havde fokus på at sikre, at mange ambulancer nåede hurtigt frem:

”Hvis man målrettet gik efter at få en meget højere andel af de korte responstider, ville man risikere at favorisere de meget tætbefolkede områder, hvor det er nemmere at opnå en højere responstid. Det er ikke det mål, vi har fået, og derfor leverer vi på det andet”, siger Jonas Egebart til Berlingske Tidende.

I interviewet fremhæver Jonas Egebart også, at medianen for responstiden ligger på 6,42 minutter. Ifølge ambulancedirektøren er det medvirkende til, at han ikke er voldsomt bekymret over faldet i den korte responstid.

Medianen er udtryk for middeltiden for ambulanceudrykninger, men ambulancedirektøren nævner dog ikke, at det seneste tal – for november 2022 – ligger på 6,72 minutter, og at det er et af de absolut dårligste niveauer i de seneste tre år.

For bare et par år siden kunne man som borger i Region Hovedstaden således forvente en median responstid på kun 5,95 minutter. Siden da er udviklingen gået i den forkerte retning, og den negative rekord i median responstid blev sat så sent som i september 2022 med 6,97 minutter.

Forgænger måtte forlade stillingen

Jonas Egebart tiltrådte som direktør for Region Hovedstadens Akutberedskab i april 2022. Han afløste den mangeårige direktør, Freddy Lippert.

Under Freddy Lippert blev Akutberedskabet kendt for, at man konsekvent holdt fast i, at alt stod vel til i beredskabet, også selv om især ambulanceredderne fremsatte hård kritik af forholdene. Freddy Lippert måtte forlade stillingen, efter at Berlingske Tidende afslørede alvorlige problemer på især AMK-vagtcentralen, som Freddy Lippert hverken havde orienteret regionspolitikerne eller offentligheden om.

Annonce