Ambulancernes responstider i 3. kvartal 2022

I alle landets regioner har ambulancernes responstiderne udviklet sig meget negativt det seneste år. Værst ser det ud i Region Hovedstaden, hvor andelen af ambulancer, som er fremme indenfor 5 minutter, er faldet fra 29,5 pct. til 24,6 pct. I Region Midtjylland er andelen faldet fra 31,1 pct. til 26,5 pct., og i Region Nordjylland er faldet fra 24,2 til 22 pct. Ingen regioner har set en forbedring fra 3. kvartal 2021 til samme kvartal i 2022. 

Der udarbejdes hvert kvartal en opgørelse over ambulancernes responstider for A-kørsler, det vil sige kørsler i forbindelse med livstruende eller mulig livstruende sygdom eller tilskadekomst. Opgørelserne viser, hvor stor en andel af udrykninger med ambulancer, akutbiler eller akutlægebiler, der er fremme på skadestedet, når der er gået henholdsvis 5, 10 og 15 minutter.

Responstider for 3. kvartal 2022

Region Nordjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 22,0 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 63,6 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 89,3 pct.

Region Midtjylland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 26,5 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 71,8 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 92,3 pct.

Region Syddanmark:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 26,1 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 74,7 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 95,4 pct.

Region Sjælland:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 27,5 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 66,3 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 90,8 pct.

Region Hovedstaden:

 • Andel udrykninger fremme indenfor 5 minutter: 24,6 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 10 minutter: 81,6 pct.
 • Andel udrykninger fremme indenfor 15 minutter: 97,1 pct.

Annonce