Ambulancefolk er klar til nye faglige møder hvis der ikke opnås dialog med region

Arkivfoto

Borgerne i Region Hovedstaden kan ikke være tjent med det nuværende serviceniveau i ambulancetjenesten, og derfor er ambulancefolkene i Københavns og Frederiksberg brandvæsener klar til nye faglige møder, hvis det ikke lykkes at få en dialog med Region Hovedstaden. Det meddeler ambulancefolkene efter dagens faglige møde, der havde deltagelse af ca. 70 medarbejdere fra de to brandvæsener. Under det 50 minutter lange faglige møde var fire ambulancer fra Københavns Brandvæsen og to fra Frederiksberg Brandvæsen kun delvist til disposition for Region Hovedstadens vagtcentral. Ambulancefolkene havde dog tilkendegivet, at de ville rykke ud til alvorlige opgaver, og under det faglige møde blev der da også gennemført tre udrykninger.

“Dagens faglige møde er afholdt på baggrund af de sidste dages grove beskyldninger fra Region Hovedstadens politikere og embedsmænd. Deres substansløse beskyldninger om manglende evner hos alarmcentralen i København og hos ambulancefolkene ser vi som fuldstændig uacceptable, og vi kan ikke lade være med at tænke på, om dette er et muligt forsøg på fra regionens side at fjerne fokus fra det faktum, at der ikke er nok ambulancer i Region Hovedstaden til at opfylde de behov, befolkningen har for akuthjælp, når den menneskelige katastrofe indtræffer”, hedder det i en udtalelse fra ambulancefolkene i Københavns og Frederiksberg brandvæsener.

“Set fra vores synspunkt kan man som borger i Region Hovedstaden ikke være tjent med det nuværende serviceniveau, hvor det accepteres, at borgere ligger i halve og hele timer, før de kan få den ambulancehjælp, de har krav på”, oplyser ambulancefolkene.

På mødet, der startede torsdag kl. 8, blev det besluttet at genoptage arbejdet efter 50 minutter. Regionens vagtcentral var forud for mødet orienteret om, at der naturligvis ville blive rykket ud til ture af livstruende eller førlighedstruende karakter, da ambulancefolkene ikke ønskede at svigte borgere i nød. Under mødet blev der afsendt tre ambulancer.

“Konklusionen på mødet er, at vi ønsker at sende et tydeligt signal til de danske politikere om, at Region Hovedstadens ”ambulancereform” ikke stemmer overens med det faktuelle behov for ambulancer, og som konsekvens heraf skal der indsættes langt flere ambulancer end det antal, vi kender i dag. Ligeledes vil vi som ansatte på alarmcentralen og i ambulancerne ikke acceptere at blive gjort til syndebukke af regionens embedsmænd og politikere. Såfremt der ikke opnås en positiv dialog mellem de faglige organisationer og Region Hovedstaden, kan det ikke udelukkes, at der i fremtiden vil komme lignende faglige møder”, fortæller ambulancefolkene.

Annonce