Efter kuldsejlet it-projekt: Regionerne køber selv disponeringssystemer til AMK

For fem år siden indgik fire af de fem regioner en kontrakt med firmaet Intergraph om levering af et nyt disponeringssystem til de regionale AMK-vagtcentraler. Men efter talrige forsinkelser er projektet opgivet, og nu vil regionerne i stedet hver især købe disponeringssystemer til deres vagtcentraler. Som den første region har Region Sjælland nu sendt opgaven i udbud.

Efter at regionerne i 2008 hjemtog ansvaret for ambulancevagtcentralerne fra Falck, var de på udkig efter et disponeringssystem, der kunne afløse Falcks EVA2000-system, som regionerne i en periode lejede hos Falck. I 2011 gennemførte fire af de fem regionerne derfor et fælles udbud. Region Hovedstaden indgik ikke i udbuddet, da regionen allerede havde indkøbt sit eget disponeringssystem.

I 2011 valgte regionerne firmaet Intergraph som leverandør af disponeringssystemet. Det skete efter et kontroversielt udbudsforløb, hvor 13 firmaer ansøgte om at blive prækvalificeret, hvorefter fem firmaer – Ericsson, Visma Sirius Danmark, Intergraph, Locus og IBM – blev udvalgt til at give tilbud. Ericsson sprang fra, mens IBM valgte at indgå i et konsortium med Intergraph. Regionerne fik således fire tilbud, men de valgte at frasortere tilbuddene fra Locus og Visma Sirius Danmark, der ifølge regionerne ikke var konditionsmæssige, da de manglende en række oplysninger.

Kun ét tilbud at vælge imellem

Tilbage var så kun Intergraphs tilbud, der var 25 pct. højere end oprindeligt ventet. Men kontrakten med Intergraph blev starten på et langvarigt forløb, hvor regionerne i 2013 kunne konstatere, at tidsplanen var et år forsinket – og ville blive yderligere forsinket, fordi regionerne måtte kassere Intergraphs testplan for det nye system, da den havde for mange mangler. Dengang var forventningen dog, at disponeringssystemet kunne tages i brug i begyndelsen af 2014.

Sådan kom det imidlertid ikke til at gå, og det fælles indkøb er nu helt opgivet. Der er indgået et forlig mellem regionerne og Intergraph, og i stedet vil de fire regioner nu hver især indkøbe deres egne disponeringssystemer. Først ude er Region Sjælland, som forventer at skulle investere 8 mio. kr. i et it-system, der skal understøtte visitation, disponering og kommunikation mellem AMK-vagtcentralen og de præhospitale enheder. Den udbudte kontrakt vedrører etablering af systemet samt vedligeholdelse og support i 48 måneder efter ibrugtagningen.

Annonce