Efter regnefejl: Opgiver plan om stor opgradering af ambulanceberedskab i Vejle

Et forslag om at opgradere en af Vejles ambulancer fra et dagberedskab til et effektivt døgnberedskab er blevet pillet ud af Region Syddanmarks katalog over mulige styrkelser af det præhospitale beredskab. Årsagen er, at det har vist sig, at prisen ikke – som forudsat – vil være 1,4 mio. kr., men derimod 6-7 mio. kr. I stedet foreslås en noget mindre opgradering.

På baggrund af en ny evaluering kommer Region Syddanmark med forslag til styrkelse af ambulanceberedskabet i Nyborg-, Vejle- og Haderslev-områderne, hvor der i dag er det største antal udrykninger med en responstid på over 15 minutter.

Et af de oprindelige forslag var, at et dagberedskab i Vejle opgraderes til et 24 timers effektivt beredskab. Denne ændring ville tilføre Vejle 114 timers mere ambulancedækning om ugen, og prisen var angivet til 1,4 mio. kr. Men nu har det vist sig, at den pris ikke er korrekt – det vil i stedet koste i omegnen af 6-7 mio. kr. at lave en sådan opgradering. Derfor er opgraderingen nu fjernet fra kataloget over forslag.

Opstiller to alternativer

I stedet opereres nu med to alternative forslag, der hver vil koste omkring 1,9 mio. kr. Det ene alternativ er at opgradere et døgnberedskab til et 24 timers effektivt beredskab. Det vil tilføre Vejle 84 timers mere ambulancedækning om ugen. Det andet alternativ er at tilkøbe et nyt dagberedskab 8 timer om dagen på hverdage. Dette tilkøb vil tilføre Vejle 40 timers mere ambulancedækning om ugen.

På den baggrund er der nu afsat 1,9 mio. kr. til ændringen i Vejle, og samlet vil regionens forslag for de tre områder – såfremt politikerne ender med at vedtage forslagene – nu i alt koste 7,1 mio. kr. Det er en del mere end de 5 mio. kr., som regionen ellers havde afsat til styrkelser på baggrund af evalueringen.

Annonce