Evaluering viser manglende effekt – sociolance nedlægges

Et projekt om akut hjælp til sårbare borgere – blandt andet med en såkaldt sociolance – har ikke været en succes i Region Midtjylland. Projektet blev startet, fordi mange udsatte borgere ringer 112 med sociale problemstillinger. Men en midtvejsevaluering viser blandt andet, at projektet ikke har haft den forventede effekt, og derfor slutter ordningen fra årsskiftet.

I 2016 igangsatte Præhospitalet i Region Midtjylland et pilotprojekt om akut hjælp til sårbare borgere – Sociolancen. På baggrund af pilotprojektet blev anden fase af projektet igangsat den 1. januar 2018 i samarbejde med TrygFonden. Anden fase udløber med udgangen af 2019.

Baggrunden for projektet var, at Præhospitalet oplever, at der er socialt udsatte borgere, som ringer 112 med sociale problemstillinger. Men disse borgere har sjældent brug for den sundhedsfaglige hjælp, som Præhospitalet kan tilbyde. Alligevel ender det ofte med, at der bliver sendt en ambulance til borgeren, og at borgeren bliver kørt på hospitalet. Indlæggelse er dog ikke en langsigtet løsning for borgeren, og det betyder ofte, at den samme borger igen ringer 112 med en social problemstilling. Projektet blev igangsat med henblik på at hjælpe disse borgere videre til rette hjælp i enten kommunalt, regionalt eller frivilligt regi.

Brobyggere og sociolance

Der er som led i projektet ansat to socialfaglige medarbejdere, kaldet brobyggere, i Præhospitalet til at varetage den opfølgende dialog med borgere, der har henvendt sig via 112 med problemstillinger, der primært er af socialfaglig karakter. Brobyggerne har til opgave at afdække borgernes behov og hjælpe borgeren videre til det rette tilbud, eksempelvis kontakt til egen læge, kommune eller psykiatrien.

Desuden er der et social- og sundhedsfagligt bemandet køretøj, kaldet sociolancen, som brobyggeren og en sundhedsfaglig medarbejder fra AMK-vagtcentralen kan anvende til køre ud til borgeren.

Antallet af 112-opkald stiger efter indsats

En midtvejsevaluering viser imidlertid, at med 196 borgere, som har fået hjælp via projektet, er antallet af inkluderede borgere væsentligt lavere end forventet – på trods af initiativer, der har forsøgt at øge bevidstheden om projektet.

Evalueringen viser også, at det er vanskeligt at hjælpe borgerne, da der ofte er tale om langvarige og komplekse problemstillinger, der ikke lader sig løse her og nu, men kræver langvarige og muligvis flere forskellige kommunale tilbud og indsatser. Når det ikke lykkes at hjælpe borgeren hurtigt videre, fortsætter 112-opkaldene. Men kommunerne har ofte svært ved at imødekomme det behov, som Præhospitalet har i forhold til at hjælpe borgeren hurtigt videre.

Herudover viser en optælling af 112-opkald fra borgere involveret i projektet, at projektet ikke har den ønskede effekt i forhold til at nedbringe antallet af 112-opkald. Under brobyggernes indsats falder antallet af 112-opkald, men efter indsatsen stiger antallet til et højere niveau end før indsatsen.

På den baggrund lægger Region Midtjylland op til, at projektet ikke videreføres, når projektperioden udløber den 31. december 2019.

Annonce