Sverige: Falck mangler ambulancepersonale til 70 vagter i sommerferien

Trods et tilbud om 450 kr. ekstra i timen har Falck i Stockholm store problemer med at få bemandet ambulancerne i sommerferien. Falck mangler personale til at dække 70 vagter, og i en intern e-mail til medarbejderne skriver Falck, at der nu er en overhængende risiko for, at Falck ikke vil kunne bemande det antal ambulancer, som man har forpligtet sig til – og at det kan gå ud over borgerne.

Det er svensk TV4, som citerer fra den interne e-mail, hvor Falck blandt andet skriver: ”Vi beder, d.v.s. beordrer, alle ambulancesygeplejersker til at finde deres kalender frem og finde ledig tid”. Samtidig advarer Falck om, at hvis der ikke er flere medarbejdere, som melder sig til at tage ekstravagter, vil konsekvensen kunne blive, at der i de kommende uger bemandes for få ambulancer. Det er især i uge 29-32, at der er problemer.

Ambulancepersonalets tillidsrepræsentant, Jörgen Ekström, mener ikke, at de 450 svenske kr. i timen, som Falck tilbyder i ekstra betaling, er nok. Selv om beløbet svarer til en månedsløn på 74.250 svenske kr., er det nemlig ifølge tillidsrepræsentanten ikke meget højere end den normale overtidsbetaling.

Efter de svenske regler kan Falck beordre sine medarbejdere til at tage overarbejde, så længe man blot holder sig inden for lovens og overenskomstens rammer. Det indebærer blandt andet, at hver medarbejder maksimalt må have 200 overarbejdstimer om året. Men Jörgen Ekström påpeger, at mange Falck-ansatte allerede har passeret 100 timers overarbejde – og at det ikke er acceptabelt, at ambulancepersonalet konstant skal arbejde over.

Trods den interne e-mails ordlyd afviser Falck i Sveriges adm. direktør, Sven Engquist, at der er problemer med at få dækket vagterne. ”Der er overhovedet intet dramatisk i det. Vi har hidtil klaret alle ferier uden at reducere beredskabet”, siger Sven Engquist.

Ifølge Sven Engquist er e-mailen sendt for at motivere medarbejderne til frivilligt at melde sig til at tage ekstravagter, og direktøren er ikke i tvivl om, at Falck skal nok komme igennem sommeren uden problemer. Heller ikke hos Falcks kunde, Stockholms Läns Landsting, er den ansvarlige cheflæge bekymret. Han understreger således, at Falck hidtil har løst sin opgave og at han forventer, at det også vil være tilfældet denne sommer.

Annonce