Falck-opkøb kan blive bombe under svensk udbud

Falcks opkøb af den svenske konkurrent Ulfab, der var på vej ind på det danske marked, er ifølge Region Hovedstaden undergravende for udbuddet af ambulancekørselen, fordi det kan give Falck mulighed for omgå Region Hovedstadens krav om, at der kun må bydes på ambulancekørsel i en del af regionen. Men det er ikke kun i Danmark, at opkøbet skaber bekymring. I Skåne er forberedelserne til et af de største svenske udbud af ambulancekørsel gået i gang, men Falcks køb af Ulfab indebærer, at markedssituationen har ændret sig drastisk, så Falck næsten har samme høje markedsandel som i Danmark. Derfor frygter Region Skåne, at det kan blive svært at få skabt konkurrence om ambulancekørselen.

Som BeredskabsInfo kunne fortælle for to uger siden, så har Falck købt svenske Ulfab, der sammen med Falck dominerede markedet for ambulancekørsel i Sverige. Samtidig var Ulfab blevet prækvalificeret til at byde på ambulancekørsel i tre regioner i Danmark, og Ulfab blev af mange set som den primære konkurrent til Falck i forbindelse med disse udbud.

Region frygter omgåelse

Indtil videre fortsætter Ulfab som et selvstændigt selskab, og inden Falcks opkøb havde både Ulfab og Falck afgivet deres bud på Hovedstadens ambulancekørsel. Men Region Hovedstaden har i sit udbud en særlig begrænsning, som indebærer, at ingen ambulanceoperatør kan byde på ambulancekørselen i mere end otte af de 10 optageområder, som regionens udbud er delt op i. Med opkøbet af Ulfab kan Falck imidlertid potentielt omgå den begrænsning, hvis Ulfab har budt på de optageområder, som Falck selv måtte fravælge på grund af grænsen på otte optageområder. I teorien kan Falck således komme til at sidde på al ambulancekørsel i hele regionen – via to forskellige selskab. Region Hovedstaden har på den baggrund bedt om en juridisk vurdering af den nye og uventede situation.

Koncerndirektør Svend G. Hartling fra Region Hovedstaden finder hele timingen i Falcks opkøb bemærkelsesværdig. “Jeg synes personligt, at det er tankevækkende, at i det øjeblik vi etablerer en konkurrence på det her område, så bliver det underløbet af et opkøb af konkurrenten. Det er svært at kritisere Falck for fremgangsmåden, fordi det formentlig er umuligt at gøre andet for et firma i den situation”, siger Svend G. Hartling.

Falcks koncernchef, Allan Søgaard Larsen, afviser, at opkøbet skaber problemer i forhold til reglerne om maksimalt otte bud pr. selskab. “Falck er prækvalificeret i otte områder, og vi har naturligvis i hele processen søgt juridisk rådgivning, og vores rådgivere har ikke indikeret, at der skulle være et problem. Vi har undersøgt det på kryds og tværs”, siger Allan Søgaard Larsen.

Allan Søgaard Larsen vil ikke oplyse, hvornår Falck indledte forhandlinger med Ulfab om at købe firmaet. Men han konstaterer, at Falck ikke har haft mulighed for at orientere Region Hovedstaden om planerne. “Vi skriver under på en hemmeligholdelsesaftale, når vi går ind i en dialog med et selskab, som vi gerne vil købe. Og vi har de seneste år købt 10-12 selskaber om året. Vi har haft kontakt med Ulfab i årevis, og vores køb har alene at gøre med den position, selskabet har i Sverige, og at vi nu er etablerede i alle fire områder af det svenske marked”, siger Allan Søgaard Larsen.

Svensk frygt for den fremtidige konkurrence

I Sverige har Falcks opkøb også givet anledning til debat. Hidtil har konkurrencen på det svenske marked for ambulancekørsel været ganske intens, og Falck og Ulfab har de seneste år stort set skiftedes til at vinde de større udbud. Men med Falcks opkøb af Ulfab ændres markedssituationen markant, idet Falck nu har en markedsandel blandt de private ambulanceoperatører, der ligger tæt på redningskoncernens høje markedsandel i Danmark.

Tilbage på markedet er nu kun to mellemstore ambulanceoperatører, der begge primært udfører opgaver i Stockholm. Sirius Humanum AB har 420 ansatte, men selskabet råder kun over omkring 10 ambulancer og akutbiler. Den primære aktivitet er sygetransport, der udføres med omkring 90 køretøjer. Samariten Ambulans AB er med syv ambulancestationer nu den tredjestørste ambulanceoperatør. Dertil kommer omkring 30 mindre ambulanceoperatører, der typisk kun driver en enkelt ambulancestation.

Især i Skåne er der i øjeblikket bekymring over konkurrencesituationen. I dag står Falck for ambulancekørselen i lidt over halvdelen af Region Skåne, mens regionen selv står for ambulancekørselen i resten af regionen. Men for nyligt besluttede regionen, at al ambulancekørselen nu skal i udbud. Baggrunden var en undersøgelse, der viste, at den private ambulancekørsel var billigere end den offentlige, ligesom der ikke kunne konstateres forskelle i kvaliteten mellem de to modeller. Derfor er et større udbud i øjeblikket under forberedelse. Udbuddet gennemføres i forbindelse med, at Falcks nuværende kontrakter udløber, og dermed sendes ambulancekørselen i hele regionen i udbud samtidigt.

Region Skåne har besluttet, at ambulancekørselen så vidt muligt skal fordeles på mindst to ambulanceoperatører, men Falcks opkøb af Ulfab kan være en bombe under den plan. Uden Ulfab er det nemlig svært at få øje på en stærk ambulanceoperatør, som kan give Falck konkurrence. Sirius Humanum og Samariten Ambulans er som nævnt begge relativt små, og deltagelse i et udbud i Skåne – langt fra deres hjemmebane – vil være en meget stor opgave for dem. I øjeblikket spekuleres der derfor i, om udbuddet vil kunne påkalde sig udenlandsk interesse.

Kontroversielt udbud

Region Skånes beslutning om at overlade ambulancekørselen til private ambulanceoperatører har samtidig givet anledning til massive protester fra medarbejderne i regionens ambulancetjeneste. De frygter nemlig, at udbuddet vil ske på bekostning af deres arbejdsmiljø.

I dag har Region Skåne en politik om, at de ikke anvender døgnvagt som vagtform i ambulancetjenesten. Den politik er der stor tilfredshed med blandt medarbejderne, men i forbindelse med udbuddet vil regionen ikke stille krav om, at de private ambulanceoperatører skal følge samme politik som regionen. Medarbejderne mener, at regionens beslutning om udbud reelt sker for at komme af med de nuværende – og dyre – vagtformer, således at det bliver medarbejderne, som kommer til at betale for udbuddet gennem en hårdere vagtbelastning. Regionen lægger da heller ikke skjul på, at en stor del af den forventede besparelse på omkring 11 mio. svenske kr. om året vil kunne hentes ved, at de private ambulanceoperatører anvender døgnvagt.

Foreløbigt har omkring halvdelen af de 80 ambulancereddere og 40 ambulancesygeplejersker meddelt, at de ikke vil følge med over til en privat ambulanceoperatør, hvis det indebærer, at de skal arbejde på døgnvagt.

Annonce