Falcks tilbud omfattede 535 medarbejdere

Arkivfoto

Mens svenske Samariten forventer at kunne nøjes med 300 medarbejdere i ambulancetjenesten i Region Sjælland, så viser det sig nu, at Falcks tilbud faktisk omfattede 535 medarbejdere – og i det tal er ikke medregnet medarbejdere på Falcks hovedkontor samt andre medarbejdere, der ikke er direkte ambulance-relaterede, f.eks. mekanikere. Samtidig gør Falck opmærksom på, at det følger af overenskomsten med 3F, at ambulanceoperatører skal uddannede redderelever – og at det fremgik af udbudsmaterialet, at tilbudsgiverne forpligter sig til at overholde gældende overenskomst på området. Samariten oplyser, at de er i dialog med de faglige organisationer og forventer at indgå overenskomst.

Samariten har i dag fastholdt, at selskabet vurderer mandskabsbehovet til 300 mand, og ifølge Samariten er det både deres egen og regionens vurdering, at de 300 mand svarer til bemandingen i dag. Samariten fremhæver også, at selskabets pris ligger på det niveau, som regionen forventede, og at den samtidig ligger på niveau med den pris, som Falck i dag får for opgaven. “Samariten har stor erfaring og kompetence med at etablere og udvikle ny virksomhed i tæt samarbejde med bestilleren og øvrige aktører. Efter en endelig aftale vil Samariten med tiltro se frem imod opstarten af en ny virksomhed i Region Sjælland. Ligeledes ser vi kun frem imod samarbejdet med regionen og Roskilde Brandvæsen. Samariten har en dialog i gang med de faglige forbund og forventes at tegne overenskomstaftale forbindelse med aftalen med regionen”, lyder udmeldingen fra Samariten.

I dag er sundhedsdirektør Flemming Nielsen fra Region Sjælland i flere medier blevet citeret for, at Falcks tilbud om ambulancedrift til regionen kun indeholder 426 medarbejdere inklusive alle personalegrupper, blandt andet mekanikere. Det er ifølge Falck ikke korrekt – Falcks tilbud var på 499 medarbejdere til ambulancedriften, et tal, der dækker over 427 reddere og 72 redderelever. Blandt de 499 medarbejdere er ingen mekanikere. Ud over de 499 reddere og redderelever i Region Sjælland vil 15 medarbejdere varetage vagtcentralarbejde, mens 21 medarbejdere skal tage sig af ledelse og administrativt arbejde. Hertil kommer ledelse og administrativt personale ansat i København og Århus.

Falck fremhæver, at tilbudsgivere ifølge udbudsmaterialet skal overholde det faglige områdes gældende overenskomster, der forpligter ambulanceleverandøren til at uddanne elever. Det tager godt to et halvt år at uddanne en redderelev.

Falck har i sit tilbud beregnet, at der vil være behov for 59 reddere og 10 redderelever i udbudsområde 2 (Greve, Solrød og Køge), 98 reddere og 17 redderelever i udbudsområde 3 (Holbæk, Odsherred og Kalundborg), 89 reddere og 15 redderelever i udbudsområde 4 (Slagelse, Sorøog Ringsted), 62 reddere og 11 redderelever i udbudsområde 5 (Næstved, Fakse og Stevns) og 119 reddere og 19 redderelever i udbudsområde 6 (Lolland, Guldborgsund og Vordingborg). Dertil kommer som nævnt 15 vagtcentralmedarbejdere og 21 medarbejdere indenfor lokal ledelse, supervision og planlægning – i alt 535 medarbejdere.

Annonce