Forsøg med sygeplejerskebemandet paramedicinerbil forlænges

Et forsøg med at lade en anæstesisygeplejerske rykke ud sammen med en paramediciner i Thy-Mors-området bliver nu forlænget med et halvt år, således at det først afsluttes i sommeren 2012. Flere måneder inden forsøget slutter, vil der dog foreligge en evalueringsrapport fra Dansk Sundheds Institut – en evalueringsrapport, som bliver den første større undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt, at anæstesisygeplejersker indgår i det præhospitale akutberedskab.

Det er paramedicinerbilen i Thisted, der indgår i et forsøg, hvor anæstesisygeplejersker deltager i udrykningerne i tidsrummet fra kl. 8 til kl. 22 på hverdage.

Forsøget startede den 1. januar 2011, og det var egentlig meningen, at det skulle slutte den 31. december 2011. Nu har Region Nordjyllands embedsmænd imidlertid besluttet, at forsøgsperioden bliver forlænget frem til 30. juni 2012. Årsagen er, at de involverede parter har ønsket en længere forsøgsperiode, og samtidig er en forlængelse mulig indenfor den økonomiske ramme, som er afsat til forsøget.

Region Nordjylland har indgået en aftale med Dansk Sundheds Institut (DSI) om evaluering af forsøget. Evalueringen skal dels vise, om det er hensigtsmæssigt, at anæstesisygeplejersker indgår i det præhospitale akutberedskab i paramedicinerbilerne, dels belyse paramedicinernes funktion i akutberedskabet.

Det er meningen, at evalueringen skal danne grundlag for Region Nordjyllands beslutning om den fremtidige bemanding af regionens akutbiler. En positiv evaluering vil således kunne føre til, at ordningen med anæstesisygeplejersker gøres permanent eller ligefrem udbredes til resten af regionen.

Embedsmændenes beslutning om at forlænge ordningen er i øvrigt ikke blevet modtaget positivt af alle regionspolitikerne. I regionens forretningsråd afviste et mindretal bestående af regionsrådsmedlemmerne Rikke Karlsson, Per Larsen og Kirsten Moesgaard at tage embedsmændenes beslutning til efterretning – da de ønskede nemlig ikke, at forsøgsperioden skulle forlænges.

Annonce