Frivillige akuthjælpere får anerkendelse for udrykninger

Arkivfoto

I over 120 tilfælde har Region Sjællands frivillige 112-akuthjælpere i rykket ud i 2015, når der har været brug for akut hjælp i nærområderne. Region Sjælland har derfor fået fremstillet nåle for at anerkende hjælpernes uvurderlige redningsindsats i regionen. De frivillige 112-akuthjælpere står klar til at rykke ud 24 timer, døgnet rundt alle årets dage. Så snart der tikker en besked ind fra vagtcentralen om en ulykke, kan akuthjælperen godkende udrykningen på telefonen og rykke ud til stedet, inden ambulancen kommer.

Ordningerne med de lokale førstehjælpere er sat i værk i de områder, hvor ambulancerne har længere responstid. Region Sjælland har i alt 130 frivillige akuthjælpere i 17 forskellige områder, nemlig Agersø, Femø, Fejø, Sejerø, Askø, Nekselø, Omø, Orø, Sj. Odde, Røsnæs, Bisserup, Langø, Onsevig, Bogø, Hjelm, Borre og Egebjerg.

Akuthjælperne er frivillige og ulønnede, men som påskønnelse af indsatsen har Region Sjælland nu fået fremstillet nåle, som akuthjælperne får tildelt som et bevis på, de har hjulpet ved akutte udrykninger. Nålen er et symbol for og anerkendelse af den betydning, de frivillige har for lokalområdet og for den store hjælp til regionen. Hædersnålene uddeles efter hvor mange gange hjælperen er rykket ud. 112-akuthjælperne får således en guldnål for 100 udrykninger, sølvnål for 75 udrykninger og bronzenål for 25 udrykninger. Enkelte akuthjælpere har allerede været med til over 100 udrykninger og har derfor fået tildelt en guldnål for deres indsats.

Områder med lokale akuthjælpere har fået opstillet særlige akutskabe, hvor de frivillige kan afhente førstehjælpsudstyr, efter de har fået en melding om udrykning fra vagtcentralen. I de opvarmede akutskabe kan hjælperne hente bl.a. hjertestarter. For personer med hjertestop kan det være altafgørende, at hjælpen kommer hurtigt, og at der ydes behandling med det samme.

Alle de frivillige 112-akuthjælpere har gennemført en særlig førstehjælpsuddannelse, som er certificeret og godkendt af regionens lægelige chef.

Annonce