Vil hellere have læger i lægebiler end på skadestuer

Region Sjælland overvejer at ansætte læger til at bemande skadestuerne i Roskilde og Næstved, selv om det ellers er meningen, at de to skadestuer skal nedlægges. Men Lægeforeningen kalder det en lappeløsning og opfordrer politikerne til i stedet at genindføre lægebiler, så lægerne i højere grad kan hjælpe de mest akut syge og tilskadekomne.

Det er på de mest travle tidspunkter, at regionsrådet i Region Sjælland vil have læger på skadestuefunktionerne i Roskilde og Næstved. Men Lægeforeningen advarer mod den løsning, som ifølge foreningen ligner en lappeløsning, fordi gevinsten vil være meget begrænset, da der ikke er adgang til de nødvendige specialister som på en akutmodtagelse.

I stedet vil Lægeforeningen have regionspolitikerne til at prioritere de mest akut syge og tilskadekomne – og det skal ske ved at genindføre de lægebiler, som regionen nedlagde sidste år.

”Lægebiler vil sikre, at patienter med det største behov for akut hjælp tilses af en fagligt kvalificeret læge på rette tidspunkt og sted. På den måde bliver patienterne visiteret til rette sygehusbehandling første gang. Man undgår tvivl om, hvor patienterne skal hen og kan iværksætte tidlig behandling allerede inden ankomst til sygehus”, siger Jette Nielsen, der er formand for Lægeforeningen Sjælland.

Lægeforeningen opfordrer derfor Region Sjælland til at stå ved den sygehusplan, som regionspolitikerne selv har besluttet. Af planen fremgår, at der skal være fire akutafdelinger i regionen, hvor de akut mest syge patienter kan blive tilset af de specialister, som der er behov for.

”Sådan lyder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og det skal man holde fast i. Selv om der kommer læger på skadestuerne i Roskilde og Næstved, kan de ikke matche en moderne akutmodtagelse”, siger Jette Nielsen.

Annonce