Fyring af falckoliner var i orden

I 1993 mistede Falck kontrakten på den siddende patientbefordring i Århus Amt, og mistede dermed omsætning for næsten 20 mio. kr. Kørslen blev især udført af de kvindelige falckoliner. Nogle fik dispensation fra korpsets fysiske krav, og blev uddannet som reddere, men 26 falckoliner blev fyret.

Nu har Vestre Landsret i en principsag, anlagt af en af falckolinerne, afgjort, at Falck ikke overtrådte ligestillingslovgivningen ved af fyre de kvindelige medarbejdere i stedet for mandlige reddere, der også udførte patientbefordring.

Retten fandt fyringerne sagligt begrundede, idet man mente at de mandlige reddere er mere fleksible.

Annonce