Hvalsø får nu en ambulance

Der har længe været planer om at etablere et ambulanceberedskab i Hvalsø efter samme model som anvendes i Bramsnæs – d.v.s. at de lokale deltidsbrandfolk skulle bemande ambulancen. På grund af problemer med uddannelseskravene valgte man dog sidste år at skrinlægge planerne, og i stedet udstyre et af brandkøretøjerne med genoplivningsudstyr.

Nu har en privatperson imidlertid foræret Hvalsø Kommune en brugt ambulance, og dermed ser det ud til at Hvalsø endelig får et rigtigt ambulanceberedskab. I første omgang skal ambulancen dog kun fungere som Hurtig Respons Enhed og bemandes med brandfolk, som er uddannede som ambulanceassistenter. Ambulancen må ikke køre med patienter, men skal starte førstehjælp indtil ambulancen fra Roskilde er fremme.

Målet er dog, at brandfolk fra Hvalsø også skal uddannes som ambulancebehandlere, så ambulancen i Hvalsø kan fungere selvstændigt. Køretøjet er en Mercedes Benz 250 D, som tidligere har kørt hos Københavns Brandvæsen.

Annonce