Ingen helikopterlandingsplads på nyt hospital

Nordsjælland får i 2020 et nyt hospital til 3,9 mia. kr. Hospitalet opføres ved Hillerød og skal dække et område med omkring 300.000 indbyggere. Men selv om akutlægehelikoptere til den tid vil være en fast del af det præhospitale beredskab, så får det nye hospital ikke nogen helikopterlandingsplads. Årsagen er, at Region Hovedstaden ikke mener, at andre hospitaler end Rigshospitalet har behov for at kunne modtage helikoptere – men muligvis skal der senere etableres en backup-landingsplads på Herlev Hospital, der fungerer som alternativ til Rigshospitalets traumecenter.

Det nye hospital i Hillerød, Nyt Hospital Nordsjælland, betales via den såkaldte kvalitetsfond, der fordeler de statslige tilskud til byggeri af nye hospitaler. Men selv om helhedsplanen for hospitalet omfatter en mulig placering af en landingsplads, så vil landingspladsen ikke blive en realitet.

Ifølge Region Hovedstaden viser de seneste års erfaringer med akutlægehelikopterne nemlig, at der i det daglige kun er behov for at anvende helikopterne ved indsatser på mindre øer og andre svært tilgængelige steder samt i situationer, hvor der er behov for hurtig lægefaglig indsats og transport til specialbehandling for primært traumepatienter samt patienter med visse tidskritiske medicinske tilstande (blodprop i hjertet eller hjernen) og aortaaneurismer. Helikopterindsats er endvidere kun relevant, hvis transporttiden med ambulance forventes at overstige 25 minutter.

Konsekvensen er, at hospitalerne i Region Hovedstaden generelt ikke vil blive forsynet med helikopterlandingspladser. Undtagelsen er Rigshospitalet, der allerede har landets travleste helikopterlandingsplads. Her vurderer regionen endvidere, at det vil være en fordel, hvis der etableres en backup-landingsplads, som kan anvendes, hvis Rigshospitalet ikke kan modtage patienter. Da Herlev Hospital er alternativ til traumemodtagelsen på Rigshospitalet, har regionen besluttet, at der som led i et kommende byggeprojekt på Herlev Hospital også skal tages højde for, at der senere skal kunne etableres en ny helikopterlandingsplads.

Udover Rigshospitalet har Bornholms Hospital – hvor særlige forhold gør sig gældende – også en helikopterlandingsplads.

Annonce