Aarhus får landingsplads for redningshelikoptere på havnen

Arkivfoto: Lars Bøgh Vinther

Siden oprettelsen af akutlægehelikopteren i Karup er brugen af Forsvarets redningshelikoptere faldet kraftigt, men helikopterne bruges stadig under vanskelige vejrforhold og når akutlægehelikopteren er optaget. Byggeriet af et nyt universitetshospital i Skejby gør imidlertid, at den hidtidige landingsplads ikke længere kan anvendes, og Forsvarets erfaringer med EH101-helikopteren viser, at der er behov for en stor sikkerhedsafstand ved landinger. Derfor kan der ikke findes en alternativ landingsplads i Skejby – og som konsekvens vil de store redningshelikoptere fremover skulle anvende en ny landingsplads på havnen i Aarhus.

I 2011 blev den nye akutlægehelikopter i Karup taget i brug, og det kan ses i statistikken for brugen af Forsvarets EH101-redningshelikoptere. I 2010 blev helikopterne således rekvireret til 237 opgaver i det midtjyske, men i 2012 faldt assistancetallet til 123. Størsteparten af flyvninger har resulteret i landing med patienter ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

På trods af den faldende anvendelse over de seneste år er der dog opgaver, som redningshelikopterne under alle omstændigheder stadig vil skulle udføre på grund af de begrænsninger, der gælder for flyvning efter det civile regelsæt, som akutlægehelikopteren er underlagt. Begrænsningerne opstår især ved dårligt vejr. Derudover rekvireres redningshelikopterne, når akutlægehelikopteren er optaget.

Ikke tilstrækkelige sikkerhedsafstande

På grund af byggearbejde i Skejby har sygehuset undersøgt alternative landingsmuligheder for forsvarets redningshelikopter. Flyvertaktisk Kommando har imidlertid afvist sygehusets forslag til ny landingsplads, fordi det ikke er muligt at opnå tilstrækkelige sikkerhedsafstande ved landing. Forsvaret har nemlig på baggrund af deres erfaringer med landing med EH101-redningshelikopteren konkluderet, at sikkerhedsafstandene skal tages meget alvorligt på grund af de skader, som kan forvoldes – selv på lang afstand.

Konklusionen på sygehusets dialog med Flyvertaktisk Kommando er blevet, at det eneste relevante landingssted i Aarhus vil være havnearealet på Østhavnsvej. Her er der også en stor flyoperativ fordel, fordi landing med helikopteren kan ske fra øst, så der kan foretages indflyvning over vandet i lav flyvehøjde uden risiko for forhindringer.

Skal bruges frem til 2016

Landing med redningshelikopteren på havnen kræver dog som minimum, at der etableres et fast underlag. Erfaringen fra tidligere landinger er nemlig, at underlaget på havnen påvirkes kraftigt af nedbør i vintermånederne, og det skaber dårlige arbejdsforhold for ambulancepersonalet, som står for overflytning mellem helikopter og ambulance, hvilket kræver kørsel med båre.

Forventningen er, at den nye landingsplads vil kunne tages i brug i november. Den vil skulle anvendes indtil 2016, hvor akutblokken på det nye universitetshospital forventes klar. Her vil der blive en integreret helikopterlandingsplads.

Landingspladsen på havnen ventes at komme til at koste ca. 615.000 kr.

Annonce