Brandfolk fra Gøteborg skal komme København til hjælp

Københavns Brandvæsen ruster sig til at håndtere en større brand på Prøvestenen i den nordlige del af Københavns Havn, hvor de fleste benzin- og olieselskaber har lagre. På prøvestenen har man ellers et fast slukningsanlæg, men en storbrand for to år siden i London viste, at faste anlæg ofte ikke virker. “Vi mangler kapacitet til at klare storskala brandslukning, hvis vi ikke har adgang til de faste slukningsanlæg på Prøvestenen. Derfor er vi ved at implementere et nyt mobilt beredskab, der kan støde til fra Sverige”, siger brandingeniør og brandinspektør i Københavns Brandvæsen, Kristian Levy.

Ingeniøren skriver, at modellen er hentet fra Sverige, hvor mobilt slukningsudstyr er fordelt i byerne Malmø, Stockholm, Gøteborg og Sundsvall, som tilsammen udgør et nationalt beredskab, der er i stand til at slukke alle oliebrande i hele Sverige. Og den model vil københavnerne koble sig på og indgå samarbejde med svenskerne. “Ved en tænkt brand på Prøvestenen vil førsteindsatsen være med vores eget udstyr. Derefter vil vi hente udstyr og mandskab fra Malmø og Gøteborg”, siger Kristian Levy og fortsætter: “Nogle vil sige, at Gøteborg er langt væk, men de helt store brande varer jo op til flere dage”.

Samarbejdsaftalen med svenskerne er på plads. Der mangler dog stadig nogle praktiske forberedelser og bygningstekniske installationer. Det gælder f.eks. fælles indsatsplaner, øvelser med svenskerne og at få opstillingspladser til det mobile pumpeudstyr på plads.

Annonce