Akutlægehelikoptere sendes i udbud for tredje gang

Arkivfoto: Gert Ellegaard

De danske regioner har ikke det store held med udbud på det præhospitale område i øjeblikket. De seneste måneder har regionerne tabt to sager i Klagenævnet for Udbud, og udsigten til at tabe en tredje sag får nu regionerne til at annullere det seneste udbud af akutlægehelikopterne, efter at den norske byder har klaget over, at et fransk selskab vandt. Det bliver så tredje forsøg på at gennemføre udbuddet.

Regionerne tilkendegav den 3. december 2021, at de efter et udbud agtede at indgå kontrakt med SAF Helicopteres om driften af de fire danske akutlægehelikoptere fra efteråret 2023.

Konkurrenten Norsk Luftambulanse har imidlertid valgt at klage over tildelingsbeslutningen i stand-still-perioden, hvilket automatisk medførte 30 dages opsættende virkning for kontraktindgåelsen med SAF. Den 12. januar 2022 kom der så en delkendelse fra Klagenævnet for Udbud, hvor det fremgår, at klagen ikke skal have opsættende virkning, og at regionerne derfor er berettigede til at indgå kontrakt med SAF.

Regionerne har imidlertid vurderet, at der er elementer i delkendelsen fra Klagenævnet, der medfører, at der er behov for at genudbyde kontrakten af akutlægehelikopterne.

Prioritering var uklar for tilbudsgivere

Konkret handler det om, at regionerne som led i udbuddet har bedt tilbudsgiverne om at afgive tilbud på fire små helikoptere og et parallelt tilbud på to større og to små helikoptere. For begge kombinationer skulle der både afgives tilbud på en tidsubegrænset kontrakt og på en kontrakt med en varighed på 10 år. Det vil sige i alt fire parallelle tilbud fra hver tilbudsgiver.

Blandt de fire sideordnede tilbud havde regionerne desuden beskrevet, at man foretrak dels en tidsubegrænset kontrakt, dels to store og to små helikoptere. Det var også den tilbudsvariant fra de tre tilbudsgivere, regionerne valgte at evaluere forud for offentliggørelsen den 3. december 2021 af, at regionerne agtede at tildele kontrakten til SAF Helicopteres.

Men ifølge delkendelsen fra Klagenævnet har regionerne ikke med tilstrækkelig tydelighed fastsat, hvordan man ville prioritere eller foretage evalueringen mellem de fire sideordnede tilbud, hvis ikke en tidsubegrænset kontrakt med to små og to store helikoptere var mulig. Denne uklarhed betyder, at Klagenævnet – på det foreløbige grundlag – vurderer, at der er udsigt til, at en endelig kendelse vil føre til annullation, da det på forhånd skal være klart for en tilbudsgiver, hvordan evalueringen blandt alle kombinationer af de sideordnede tilbud foretages.

Nyt udbud er den mest ansvarlige beslutning

Styregruppen for Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har derfor besluttet at sende de fire helikoptere i genudbud. Det er anden gang det sker. Også første udbud måtte annulleres, efter at kun et enkelt selskab levede op til kravene i udbuddet.

”Vi mener, det er den mest ansvarlige beslutning at træffe. Selvom kendelsen ikke giver klagen opsættende virkning, eller indikerer, at der skulle være noget galt med tilbuddet fra SAF Helicopteres, er der elementer i delkendelsen, der sandsynliggør, at en endelig kendelse ikke vil falde ud til vores fordel. Den uvished ønsker vi ikke, og derfor bliver der lavet et genudbud hurtigst muligt, siger Dorthe Crüger, der er formand for Styregruppen.

”En meget stor del af det grundlæggende arbejde er allerede udført, og derfor forventer vi, at udbudsrunden vil forløbe over kortere tid denne gang. På baggrund af delkendelsen går vi dog vores samlede udbudsmateriale igennem en ekstra gang for at vurdere, om der er andre udbudstekniske elementer, vi skal forholde os til. Samtidig håber vi selvfølgelig, at alle interesserede selskaber vil byde igen, så vi sikrer konkurrence og får mest mulig kvalitet for pengene”, siger Dorthe Crüger.

Tredje nederlag i klagenævnet

I december underkendte Klagenævnet for Udbud en kontrakt, som Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland havde indgået med VW-importøren SMC om levering af ambulancer for 480 mio. kr.

Nogle måneder tidligere måtte Region Midtjylland og Region Hovedstaden betale en erstatning på 2,5 mio. kr., efter at Klagenævnet for Udbud konstaterede, at regionerne havde snydt på vægten i et udbud af arbejdstøj til ambulancetjenesterne.

Annonce