Skal hærværk mod hjertestartere straffes hårdere?

I forbindelse med nytåret blev flere hjertestartere udsat for hærværk. På Fløng Skole blev et hjertestarterskab ødelagt af fyrværkeri, og det får nu Dansk Folkeparti til at spørge justitsministeren, om han vil tage skridt til, at hærværk mod netop hjertestartere bliver straffet hårdere end andre former for hærværk.

Det er Dansk Folkepartis medlem af Folketingets Retsudvalg, Kenneth Kristensen Berth, som har stillet følgende spørgsmål til justitsministeren:

”Vil ministeren i lyset af, at flere hjertestartere hen over nytåret blev vandaliseret eller sprængt i luften, tage skridt til at sikre, at hærværk mod netop hjertestartere fremover vil kunne straffes hårdere end hærværk i al almindelighed, idet hjertestartere jo er placeret i det offentlige rum med det formål at kunne genoplive mennesker, hvorfor hærværk mod disse kan udgøre forskellen mellem liv og død for nødstedte borgere?”

I begrundelsen for spørgsmålet skriver Kenneth Kristensen Berth:

”Spørgeren finder denne form for hærværk særdeles frastødende, idet det sker uden hensyn til, hvilket formål hjertestarteren jo har – og hvor en hjertestarter, der ikke fungerer, potentielt kan betyde forskellen på liv og død for en nødstedt borger”.

Annonce