Kraftig stigning i antallet af ambulanceudrykninger i hovedstaden

Arkivfoto: Emil Stahl Pedersen

Indførelsen af sundhedsfaglig visitation af 112-opkald har ikke medført et fald i antallet af ambulanceudrykninger i Region Hovedstaden. Tværtimod er antallet af ambulanceudrykninger steget i de seneste tre år – og i 2014 er der nærmest sket en eksplosion i antallet af kørsler med udrykninger og andre hastende kørsler.

I dag bliver de sundhedsfaglige 112-opkald omstillet til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral, hvor en sygeplejerske eller paramediciner foretager en sundhedsfaglig visitation. Tidligere var det medarbejdere på politiets og Københavns Brandvæsens alarmcentraler, som varetog visitationsopgaven.

Den sundhedsfaglige visitation har dog ikke medført, at der er færre ambulanceudrykninger i Region Hovedstaden. I 1. halvår af 2014 blev der tværtimod afsendt et rekordstort antal ambulancer med udrykning på såkaldte Kategori A-opgaver. Det er udrykninger til livs- eller førlighedstruende tilstande, hvor der ud over ambulancen ofte vil være brug for supplerende indsats med paramediciner eller akutlæge. I alt var der 41.866 af denne type udrykninger, og det er en kraftig stigning i forhold til samme periode i 2013, hvor der var 36.465 og 2012, hvor der var 36.342.

Kategori B-opgaver er hastende opgaver, men hvor der ikke er umiddelbar risiko for liv eller førlighed. Anvendelse af udrykning beror her på den konkrete vurdering. Men også antallet af Kategori B-opgaver er steget voldsomt, således at der i 1. halvår 2014 var 48.461 kørsler, mens det tilsvarende tal i 2013 var 42.803 og i 2012 var 39.383.

Kun når det gælder Kategori C-opgaver, som er de mindst akutte og dem, der belaster ambulanceberedskabet mindst, er der noteret et fald. Der er tale om ikke-hastende ambulanceopgaver og planlagte transportopgaver, der kræver medicinsk behandling eller overvågning. Disse afvikles uden udrykning. Der var i 1. halvår 2014 i alt 14.196 Kategori C-kørsler, hvilket er et fald i forhold til de 17.452 i 2013 og 18.424 i 2012.

Samlet har Region Hovedstaden haft 104.523 ambulancekørsler i 1. halvår 2014, mens der var 96.720 i 2013 og 94.149 i 2012.

Region Hovedstaden oplyser, at man i den kommende tid vil analysere udviklingen i antallet af udrykninger nærmere. Ifølge regionen er det dog ikke muligt at sige, i hvor høj grad der er bestilt ambulancekørsler efter en indledende kontakt med den udskældte 1813-akuttelefon, der ligesom ambulanceberedskabet hører under Region Hovedstadens akutberedskab. Den store stigning i udrykninger er imidlertid sket efter at 1813 overtog opgaven fra lægevagten.

Annonce