Kraftig stigning i antallet af førstehjælpskurser

Sidste år lærte godt 350.000 danskere førstehjælp, og det er tæt på at være en rekord. Faktisk er det årlige antal kursister blevet fordoblet i løbet af de seneste 10 år, og det skyldes blandt andet, at førstehjælpsundervisning er blevet obligatorisk, når man skal erhverve kørekort. Næste år bliver undervisningen også obligatorisk i forbindelse med erhvervelse af knallertkørekort, og det kan give en yderligere stigning.

Det er Dansk Førstehjælpsråd, som har lavet en opgørelse over, hvor mange danskere, der har lært førstehjælp hos organisationens medlemmer og samarbejdspartnere, og opgørelsen viser, at der i 2011 var 352.450 kursister. Det bliver kun overgået af 2008, hvor 382.500 lærte førstehjælp.

I perioden fra 2001 til 2004 var det normale billede, at ca. 175.000 danskere årligt deltog i førstehjælpskurser, hvorefter tallet steg kraftigt – ikke mindst efter, at et bestået førstehjælpskursus blev en forudsætning for at erhverve kørekort. Det gav ca. 60.000 ekstra kursister om året.

Fra januar 2013 bliver førstehjælpsundervisning også obligatorisk i forbindelse erhvervelse af knallertkørekort. ”I Dansk Førstehjælpsråd glæder vi os over, at førstehjælpsundervisning bliver obligatorisk, når man tager knallertkørekort. Vi kan i overlevelsesstatistikken se, at undervisning gør en forskel, f.eks. skete der en markant forbedring i antallet af overlevende efter hjertestop uden for hospital kort tid efter, at førstehjælpsundervisningen blev gjort obligatorisk i forbindelse med erhvervelse af kørekort i 2006”, siger Dansk Førstehjælpsråds formand, Thomas Egesborg Pedersen.

Annonce