Kronprinsesse bliver protektor for præhospital konference i København

I maj 2017 afholdes den anden europæiske Emergency Medical Services kongres i København. Og nu har kronprinsesse Mary sagt ja til at blive protektor for kongressen, EMS2017. Målet med konferencen er at skabe samarbejde på tværs af Europa, så de europæiske akutberedskaber i højere grad trækker på hinandens erfaringer og resultater.

I Europa, som i resten af verden, er det helt centralt, at den akutte hjælp – i form af blandt andet ambulance, akutlægebil eller akutlægehelikopter – når frem så hurtigt som muligt, så det sundhedsfaglige personale kan påbegynde den nødvendige behandling på stedet og på vej til hospitalet. Den akutte hjælp begynder allerede, når man ringer 112. Det præhospitale personale redder hver dag mange liv og hjælper mange menneske, og ofte sker det under vanskelige forhold. Får man behov for hjælp, f.eks. ved hjertestop eller en hjerneblødning, så er tid som regel en altafgørende faktor.

Det er derfor vigtigt, at det personale, der arbejder såvel udenfor hospitalerne altid kan agere ud fra den nyeste forskning, så patientens helbredsudsigter bliver forbedret. EMS2017 sætter fokus på dette og på at skabe samarbejde på tværs af Europa, så de europæiske akutberedskaber i højere grad trækker på hinandens erfaringer og resultater.

EMS2017 bliver afholdt i Tivoli Hotel og Kongrescenter i København den 22.-24. maj 2017. Region Hovedstadens Akutberedskab er vært for kongressen.

”Vi er meget stolte over, at kronprinsessen har valgt at blive protektor for EMS2017. I de akutte situationer som f.eks. ved hjertestop starter ofte et ubønhørligt kapløb med tiden. For jo længere tid, der går, før nogen træder til, jo mere forringes chancen for at komme tilbage til livet. Kronprinsessens engagement understreger det vigtige arbejde, som ambulancepersonale og akutlæger udfører hver dag”, siger direktør Freddy Lippert fra Region Hovedstadens Akutberedskab.

Annonce