Udramatisk ambulanceudbud: Ingen ændringer i Region Midtjylland

Ambulanceudbuddet i Region Midtjylland har vist sig at være ganske udramatisk – der sker nemlig ingen ændringer. Falck, Responce og Samsø Redningskorps fortsætter i præcis samme områder, som de tre operatører har i dag. Den store taber er den nye aktør på markedet, SOS Ambulance, der bød, men ikke havde held med at erobre et eneste af delområderne i Region Midtjylland.

“Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med de tre solide samarbejdspartnere. Men selvom selskaberne er de samme er der rigtig meget nyt. Aftalen indebærer på mange områder et klart løft af beredskabet”, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Bent Hansen henviser til, at en af de mærkbare forbedringer efter udbuddet vil være, at alle ambulancer kommer til at have ”trappetjenere” med på turene. En trappetjener er et hjælpemiddel, som patienten kan sidde eller ligge i og som kan gå på trapper. Det betyder, at patienter ikke skal vente, til der bliver en bil ledig med en trappetjener eller ekstra personale. Ambulanceberedskabet bliver også bedre til at håndtere tunge patienter. Det sker ved at indføre en ny kategori ambulancer i størrelsen ”large”. Dermed bliver flere ambulancer udstyret med det, der skal til for at håndtere patienter, der er større end gennemsnittet.

Større fleksibilitet og hurtigere udrykning

“Vi glæder os også rigtig meget over, at aftalen er meget mere fleksibel end den aftale vi har nu. Det betyder, at vi løbende kan tilpasse vores ambulancer til der, hvor der er mest brug for dem”, siger Bent Hansen. Det kan eksempelvis være at have flere ambulancer til at køre om natten, hvis det viser sig, at der er mere behov end om dagen. Eller det kan være at flytte flere ambulancer til sommerhusområderne om sommeren.

Endelig er det Bent Hansens klare forventning, at den nye aftale vil forbedre forholdene for de akut syge borgere, som bor i områder, hvor man i dag kan risikere at vente længere tid på hjælp. Det gælder blandt andet områder omkring Hedensted, Langå, Brædstrup, Videbæk, Ulfborg, Karup og Sønder Felding.

Fire bydere

Region Midtjylland modtog tilbud fra Falck, Responce, Samsø Redningskorps og SOS Ambulance. Tilbuddene blev vurderet ud fra tre kriterier som var vægtet forskelligt:

  • Økonomi 40 pct.
  • Kvalitet 35 pct.
  • Leveringssikkerhed 25 pct.

SOS Ambulance A/S er en del af SOS International, som er ejet af 16 forsikringsselskaber. Juridisk er SOS Ambulance A/S samme selskab som SOS Dansk Autohjælp A/S, og selskabet har tidligere oplyst, at målsætningen er at opnå en andel på 10-25 % af den danske ambulancekørsel – men det bliver altså ikke i Region Midtjylland.

Annonce