Lægehelikopterne har fortsat ikke travlt

Arkivfoto: Lasse Hyldager

Den landsdækkende lægehelikoptertjeneste, som blev etableret i oktober 2014 og koster 127 mio. kr. om året, har fortsat ikke travlt. I 1. kvartal 2015 havde de tre lægehelikoptere i alt 477 flyvninger, og det svarer til, at hver helikopter i gennemsnit er i luften mindre end to gange i døgnet. Dermed koster hver flyvning omkring 66.000 kr.

De tre lægehelikoptere er alle bemandet døgnet rundt, og de har base i Billund, Ringsted og Skive. Men helikopterne bruger en meget stor del af tiden på baserne, for der er fortsat ikke voldsomt mange flyvninger.

I 1. kvartal 2015 rykkede lægehelikopteren i Billund ud 133 gange, mens der var 170 flyvninger fra basen i Ringsted og 165 fra Skive. Samlet set havde hver lægehelikopter i gennemsnit 1,8 flyvninger i døgnet. Sammenlignet med 4. kvartal 2014 er antallet af flyvninger kun meget svagt stigende; her var der 448 flyvninger. Dengang forklarede regionerne – der har ansvaret for lægehelikoptertjenesten – at det var dårligt vejr i november, som var skyld i det forholdsvis lave antal flyvninger.

Hvis niveauet for antallet af flyvninger forbliver på samme niveau som i 1. kvartal 2015, vil det svare til, at hver flyvning i 2015 vil koste godt 66.000 kr.

Fordelt på regioner gik de fleste flyvninger i 1. kvartal 2015 til Region Midtjylland med 166 flyvninger, efterfulgt af Region Sjælland med 137 flyvninger, Region Nordjylland med 76 flyvninger, Region Syddanmark med 71 flyvninger og Region Hovedstaden med 27 flyvninger.

Flyvningerne har fortrinsvis været til svær tilskadekomst eller alvorlig sygdom, og patienterne er primært blevet fløjet til landets store universitetshospitaler.

Annonce