Læger får flere opgaver på AMK-vagtcentral

Arkivfoto: Region Midtjylland

Region Midtjylland har opgraderet den lægefaglige indsats på AMK-vagtcentralen i Aarhus. Siden starten af april har den vagthavende AMK-læge således fået en række nye opgaver, som blandt andet omfatter vejledning ved interhospitale transporter, afslutning af patienter i hjemmet samt afgørelse i de situationer, hvor der samtidigt er brug for akutlægehelikopteren flere steder.

AMK-lægen i Region Midtjylland har hidtil været overordnet sundhedsfaglig ansvarlig og lægefaglig back-up for både de sundhedsfaglige visitatorer og de tekniske kørselsdisponenter.

Men siden starten af april har AMK-lægen, der er tilstede på vagtcentralen på hverdage i tidsrummet kl. 08-20, varetaget en række nye opgaver:

  • Vejlede om hastegrad og ledsageniveau på interhospitale transporter i regionen.
  • Afslutte patienter i hjemmet eller til anden behandling end hospital.
  • Varetage beredskabshændelser indtil beredskabs-AMK-lægen ankommer til AMK.
  • Sundhedsfaglig back-up for Sociolansen.
  • Visitere og disponere overløb fra 1-1-2, når de sundhedsfaglige visitatorer er optaget.
  • Afgøre samtidighedskonflikter i Region Midtjylland for den landsdækkende akutlægehelikopterordning.
  • Sundhedsfaglig back-up for de præhospitale enheder.

Region Midtjylland oplyser, at opgraderingen af den lægefaglige indsats på AMK-vagtcentralen er et skridt på vejen mod lægedækning døgnet rundt, som er et mål for regionen.

Forud for starten har samtlige læger været på kursus i betjening af kontrolrumssystemet LOGIS, som AMK-vagtcentralen har brugt siden 1. oktober 2016.

AMK-lægerne i Region Midtjylland er primært ansat som speciallægekonsulenter og i delestillinger. Lægerne er typisk anæstesilæger med stor præhospital erfaring eller medicinere med akutmedicinsk overbygning og med erfaring fra akutafdelinger.

Annonce