Mandskabsmangel og høje brændstofpriser presser Falcks indtjening

Udfordringer med at få nok medarbejdere til at bemande ambulancerne i Europa og USA samt stigninger i brændstofpriserne på 40-50 pct. kan tydeligt aflæses på bundlinjen hos Falck. I årets 2. kvartal faldt redningskoncernens driftsoverskud således med 56 mio. kr. og landede på 134 mio. kr. Falcks samlede omsætning steg dog med 4 pct., især som følge af en ny ambulancekontrakt i USA.

Falck fik i 2. kvartal en omsætning på 2.974 mio. kr. og et driftsoverskud på 134 mio. kr. Omsætningen steg med 24 mio. kr. og driftsoverskuddet faldt med 56 mio. kr. i forhold til samme kvartal sidste år, når COVID19-testaktiviteterne i fjor holdes uden for sammenligningen.

Det var opkøbet af den norske healthcare-virksomhed Frisk Gruppen i 2021 og en større ambulancekontrakt i San Diego i USA, som bidrog mest til omsætningsvæksten, men Falck blev også hjulpet af stigende kurser på forskellige valutaer. Frasalget af autohjælpsaktiviteterne uden for Danmark og salget af andre aktiviteter reducerede omsætningen med 286 mio. kr. i forhold til samme kvartal sidste år.

Vækst på 4 pct.

Den såkaldte organiske vækst i Falck blev på 4 pct. Det er den vækst, der sker i den eksisterende forretning, altså uden påvirkning fra opkøb og frasalg.

“Den organiske vækst blev opnået på tværs af Falcks forretningsområder og markeder, og dermed har vi haft fremdrift for vores underliggende forretning. Markante prisstigninger på benzin og diesel på 40-50 pct. siden sidste år og en fortsat udfordring med at bemande vores ambulancer i USA og Europa førte dog til ekstra omkostninger”, fortæller Jakob Riis, der er adm. direktør for Falck.

Falck nedjusterer nu forventningerne til 2022, så de lyder på et driftsoverskud på 600-700 mio. kr. mod tidligere 700-800 mio. kr. Samtidig opjusteres forventningerne til omsætningen til 12,0-12,5 mia. kr. mod tidligere 11,8-12,3 mia. kr.

Annonce