To dage med omfattende arbejdsnedlæggelser hos Falck

Arkivfoto

En lang række Falck-stationer på Sjælland og i Nordjylland har mandag og tirsdag været ramt af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Redderne har valgt at gå til faglige møder i protest mod den netop vedtagne overenskomst, som blandt andet pålægger redderne at tage rådighedsvagter. Falck mener, at der er tale om systematiske arbejdsnedlæggelser, som man overvejer at indbringe for arbejdsretten.

Mandag var det omkring 60 reddere på Falck-stationerne i Nykøbing, Slagelse, Ruds Vedby, Roskilde og Holbæk, som nedlagde arbejdet i strid med overenskomsten. Tirsdag skete det samme i Hjørring, Brønderslev, Nykøbing Mors, Fjerritslev, Hobro, Aalborg, Støvring, Hadsund, Frederikshavn, Thisted, Hurup og Terndrup. Ingen af stederne blev akutte udrykninger dog berørt af arbejdsnedlæggelserne.

Falck-redderne protesterer mod den nye overenskomst, som er forhandlet på plads af 3F, og hvor redderne blandt andet kan pålægges at tage en ny type rådighedsvagter. Men både LO og 3F har på et fællesmøde hos Dansk Arbejdsgiverforening tirsdag erkendt, at der er tale om overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, og organisationerne gav deres medlemmer pålæg om at genoptage arbejdet straks. Arbejdsgiverne – repræsenteret af Dansk Arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv – gav på fællesmødet udtryk for, at man anser arbejdsnedlæggelserne for at være systematiske og sammenhængende, og derfor overvejer man at indbringe sagen for Arbejdsretten.

Mandag mødtes Falcks ledelse med både 3F, Chaufførernes Fagforening og Reddernes Landsklub for at drøfte den omfattende uro blandt redderne. Her blev det aftalt, at der i de kommende dag afholdes fire regionale dialogmøder med deltagelse af samtlige tillidsrepræsentanter.

Reddere: Værdsætter ønske om dialog

Under arbejdsnedlæggelsen i Roskilde fik stationen besøg af Falcks regionsdirektør, Jakob Wohlgemuth, der ifølge redderne tilkendegav, at det kunne få alvorlige personalemæssige konsekvenser, hvis ikke de vagtsatte reddere umiddelbart genoptog arbejdet, da det ville være brud mod ambulancekontrakten med Region Sjælland.

”Der var en særdeles god tone i vores samtale med Jakob. Jakob erkendte, at pengene, og den samlede økonomi i Falck, er baseret på fremtidige udbud, og disse midler er trukket op af reddernes lommer. Der blev atter engang fra ledelsens side udtrykt et ønske om dialog, hvor man bl.a. var interessereret i at kigge på rådighedsvagter samt døgnvagtsproblematikken. Redderne værdsatte ledelsens ønske om dialog”, lyder det i en udmelding fra redderne i Roskilde.

Annonce