Region Midtjylland overtager yderligere to ambulancer og tre akutlægebiler

Foto: Region Midtjylland

Torsdag hjemtager Region Midtjylland to ambulancer i henholdsvis Herning og Holstebro, mens Falck indtil videre driver de øvrige ambulancer i byerne. Samtidig hjemtager regionen akutlægebilerne i Holstebro, Herning og Lemvig. Med den seneste runde af hjemtagninger driver regionen selv alle 10 akutlægebiler.

Hjemtagningerne pr. 1. april 2021 er en udmøntning af en beslutning fra januar 2020 om at hjemtage alle akutlægebiler og yderligere 18 af regionens ambulancer.

”Regionsrådet har besluttet, at vi selv vil stå for driften af en del af de ambulancer og lægebiler, der døgnet rundt dækker Region Midtjylland. Målet er at sikre konkurrence og kvalitet på et lille marked. Præhospitalet overtog i første omgang kørsel i Østjylland. Det er gået godt og efter planen, så nu hjemtager vi yderligere en ambulance i Holstebro og Herning samt akutlægebiler i Holstebro, Herning og Lemvig”, fortæller regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Fælles base i Holstebro

Regionen hjemtager i denne omgang kun en del af beredskabet i Holstebro og Herning, hvor byernes øvrige ambulancer fortsat drives af Falck. I Holstebro, Herning og Lemvig hjemtages akutlægebiler, og derefter driver regionen selv alle 10 akutlægebiler.

Regionens ambulance og akutlægebilen i Holstebro placeres på Center for Sundhed.

”De fleste ambulancereddere trives godt med det kollegiale fællesskab og efterspørger aktivt den faglige sparring, som bliver mulig på en fælles base som i Holstebro. Men vi har generelt fokus på arbejdsmiljøet på de mindre stationer og prioriterer både efteruddannelse og kollegastøtteordninger, der tilbyder debriefing efter svære oplevelser. Det skal sikre, at alle får gode sparrings- og udviklingsmuligheder og at nyansatte reddere hurtigt kommer til at føle sig som en del af det arbejdsmæssige fællesskab”, siger Henning Voss, der er præhospital direktør i Region Midtjylland.

Hjemtagningerne fortsætter i den kommende tid, og fra 1. december 2021 drives i alt 42 af regionens 70 ambulancer af regionen selv.

Annonce