Langsommere ambulancer i storbyerne – hurtigere på landet

Siden den store omlægning af det danske ambulanceberedskab i 2009 er ambulancerne i København blevet langsommere, mens borgerne i mange af Region Hovedstadens mindre byer nu får hurtigere ambulancehjælp. Den samme tendens ses nu også i Region Midtjylland, hvor de store byer som Aarhus, Herning, Holstebro, Horsens, Randers og Viborg oplever stigende responstider, mens responstiderne er faldet mærkbart i en række af de mindre kommuner.

Responstiderne i Region Midtjylland opgøres ikke længere som et gennemsnit. I stedet måler regionen på, hvor lang tid der går, inden en vis andel af ambulancerne er fremme. For regionen som helhed er målsætningen, at 75 % af ambulancerne skal være fremme, når der er gået 10 minutter fra alarmeringen, efter 15 minutter skal 92 % være fremme og efter 20 minutter skal 98 % være fremme. Den målsætning overholdes stort set – kun i det første interval var der en mindre overskridelse, idet de hurtigste 75 % af ambulancerne først var fremme efter 10,07 minutter.

Størst stigning i udrykningstider i Holstebro

I regionen er der i første halvår af 2011 sket en udjævning af responstiderne, således at de store byer – der normalt har de bedste responstider – har oplevet stigende responstider, mens de mindre kommuner i regionens yderområder oplever faldende responstider.

Den største stigning i responstiderne er sket i Holstebro Kommune. I 2010 gik der præcis 10 minutter, inden de hurtigste 75 % af ambulancerne var fremme, men i 1. halvår af 2011 blev der lagt over et halvt minut oven i den tid, så der nu gik 10,6 minutter, inden 75 % af ambulancerne var ankommet. I Aarhus steg ankomsttiden tilsvarende fra 8 til 8,4 minutter, i Herning fra 10,3 til 10,6 minutter, i Horsens fra 8,9 til 9,2 minutter, i Randers fra 7,8 minutter til 8 minutter og i Viborg gik der 11,9 minutter, inden de 75 % hurtigste ambulancer var fremme, mod tidligere 11,6 minutter.

Størst fald i udrykningstider i Lemvig

Anderledes positiv har udviklingen været i de mindre kommuner i Region Midtjyllands yderområder.

Mest markant har forbedringen været i Lemvig Kommune. Her gik der i 2010 hele 13,6 minutter, inden de 75 % hurtigste ambulancer var fremme, men i 1. halvår af 2011 var der skåret 1½ minut af tiden. I Hedensted faldt ankomsttiden for de hurtigste ambulancer fra 13,5 til 12,7 minutter, i Norddjurs fra 11,2 til 10,5 minutter, i Ringkøbing-Skjern fra 13,3 til 12,1 minutter, i Skanderborg fra 12,2 til 11,7 minutter, i Skive fra 12 til 10,8 minutter og i Struer fra 11,7 til 11 minutter.

Sygeplejersker sparer ambulanceudrykninger

Samtidig viser nye tal fra Region Midtjylland, at de sygeplejersker, som den 5. maj 2011 overtog visitationsopgaverne ved 112-opkald, fortsat sparer regionen for mange ambulancekørsler.

I 1. halvår 2011 har sygeplejerskerne ændret 3.018 opgaver til kørsel E, hvilket vil sige, at opgaverne ikke har resulteret i en ambulancetur, men i stedet er henvist til siddende sygetransport, kontakt til egen læge, vagtlæge eller skadestue eller rådgivning om egenomsorg. Tallet omfatter dog ikke kun 112-opkald, men også situationer, hvor sygehuse eller læger har rekvireret transport hos vagtcentralen.

Trods det store antal opgaver, der udføres som kørsel E, kan regionen også konstatere, at antallet af ambulancekørsler faktisk ligger helt på niveau med 2010. Der bliver også fortsat kørt væsentligt flere akutte ambulanceture (kørsel A) end regionen havde forventet, således af kørsel A udgør 25 % af opgaverne – mod forventet 20 %.

Samtidig er der problemer med de ikke-hastende ambulancekørsler, kørsel C, som er billigere for regionen, men som kun udgør 16 % af opgaverne – mod forventet 30 %. Regionen mener, at det skyldes, at servicemålet for kørsel C er, at der må gå op til 1½ time, inden patienten hentes, og det får sygehusene til at bestille en kørsel B i stedet. Derfor har regionen i sommerens løb indført en særlig variant af kørsel C, hvor den maksimale ventetid kan fastsættes til en time.

Tallene fra Region Midtjylland viser også, at regionens AMK-vagtcentral siden overgangen til den sundhedsfaglige visitation har modtaget 8.940 opkald fra 112, svarende til 157 om dagen. I gennemsnit er der en ventetid på 7 sekunder, inden opkaldet besvares af en sygeplejerske, hvorefter samtalen mellem sygeplejerske og patient i gennemsnit tager 3 minutter og 25 sekunder. Der er dog stor spredning i samtalelængden, da nogle samtaler varer helt frem til det tidspunkt, hvor ambulancen er fremme.

Annonce