Ny ambulancestation i Egtved er klar til februar

Den nye ambulancestation i Egtved ventes at kunne stå klar 1. februar 2018, dog til en pris, der ligger noget over budgettet. Regionen havde afsat 150.000 kr. til den årlige drift, men prisen ender på 250.000 kr. Det er Responce, som skal drive stationen, og Region Syddanmark har fået lov til at se deres kalkulationer – og har konkluderet, at prisen er rimelig.

Når Egtved får sin ambulancestation, så bliver der ikke tale om en ekstra ambulance. I stedet flyttes en døgnambulance fra Vejle til Egtved, hvorefter en dagambulance flyttes fra Kolding til Vejle.

Da Vejle, Kolding og Egtved alle ligger indenfor Region Syddanmarks ambulancedistrikt Trekantsområdet, der betjenes af Responce, har regionen indhentet priser på etableringen af beredskabet i Egtved hos Responce.

Orindeligt havde Region Syddanmark afsat 150.000 kr. årligt, der skulle finansieres inden for regionens råderum. Udgiften var estimeret på baggrund af regionens gennemsnitlige baseudgifter hos Responce. Tilbagemeldingen fra Responce lyder på, at ambulancestationen vil koste 160.000 kr. i etableringsomkostninger og 250.000 kr. i årlige driftsudgifter. Region Syddanmark oplyser, at regionen har modtaget Responces kalkulationer og fundet dem rimelige – og i øvrigt har vurderet, at de er på niveau med tilsvarende udgifter hos Ambulance Syd.

Da regionens udgifter til variabel betaling – overtid, opgavetid og afbrudte pauser – er faldende hos både Ambulance Syd og Responce, kan udgiften til ambulancestationen trods stigningen rummes indenfor den samlede bevilling til akutberedskabet.

Det ventes, at ambulancestationen i Egtved er klar til drift pr. 1. februar 2018.

Annonce