Topkarakter til de tre midtjyske ambulanceoperatører

Det samlede præhospitale beredskab i Region Midtjylland er blevet akkrediteret, og det er sket med topkarakter og stor ros til såvel de tre ambulanceoperatører som regionens præhospitale enhed. Hos regionen fremhæver man, at det er en målrettet indsats, som har ført til, at akkrMidtjylediteringen skete uden anmærkninger.

Det præhospitale beredskab er blevet akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel, hvor eksterne eksperter blandt andet har deltaget som observatører på ambulanceudrykninger, kørt med i akutlægebiler og akutbiler og fulgt, hvordan medarbejdere i AMK-vagtcentralen visiterer opkald til 112. Det har resulteret i en meget positiv vurdering af beredskabet.

Om den største af ambulanceoperatørerne, Falck, skriver lederen af de eksterne surveyteam, Bjarne Normark Andersen, sin konklusion:

”Ambulanceleverandøren fremstår som en professionel organisation med en høj faglig standard. Vi ser en enestående grundighed og tålmodighed i patientbehandlingen og eksempler på meget fine overdragelser til sygehusene. Disse gode takter kan spores helt ud i organisationens yderste geografi”.

Om Responce lyder konklusionen:

”En tydelig og synlig ledelse som har klare og fokuserede mål og strategier, enkelt og effektivt organisation med god sammenhængskraft og proaktiv tilgang. Kvalitetsforbedringer gavner både patientbehandlinger og arbejdsmiljø. Organisation, der stimulerer til selvstændighed og ansvar. Et personale, som er fagligt kompetent, engageret og udviser ro, omsorg og professionalisme i mødet med patienten”.

Samsø Redningskorps får også pæne ord med på vejen:

”Professionel organisation med høj faglig standard. Dedikerede medarbejdere på alle niveauer. Ledelsen har et vågent øje for forbedringer. Organisationen har tæt kontakt og dialog mellem ledelse og medarbejdere”.

Om Region Midtjyllands egen organisation, Præhospitalet, skriver surveyteamet:

”Professionelt ledet organisation med høj faglig standard. Organisationen er bemandet med engagerede medarbejdere, som alle har en professionel tilgang. Som medvirkende til det gode resultat i regionen ses et unikt samarbejde med leverandørerne, hvor ærlighed og åbenhed præger samarbejdet, og man tør åbne sig for at opnå bedre resultater for patienterne.

Glæde over resultatet

Hos Region Midtjylland er der glæde over akkrediteringen.

”Det er jo en slags eksamen, hvor eksterne eksperter går tæt på, hvordan vi håndterer en lang række situationer og indikatorer, der samlet set betyder, at vi leverer den bedst mulige patientsikkerhed. Vi arbejder først og fremmest med kvalitet for patienterne skyld. Men det er også stort at blive vurderet grundigt af eksterne øjne og få et så flot kvalitetsstempel”, siger Per Sabro Nielsen, der er lægefaglig direktør for Præhospitalet.

”Den Danske Kvalitetsmodel er med til at give kvalitetsarbejdet tæt på patienten et ordentlig løft. Noget af det vi er særligt opmærksomme på, er – i samarbejde med vores leverandører – at sikre et hurtigt og sammenhængende forløb for patienterne fra de bliver visiteret i AMK-vagtcentralen frem til, at de overleveres til hospitalet eller afsluttes på stedet. Desuden har vi et stærkt fokus på god medicinhåndtering og hygiejne”, fortæller Per Sabro Nielsen.

Annonce