Nye ambulancekontrakter er nu trådt i kraft i Region Hovedstaden

Fra i dag står Region Hovedstadens Akutberedskab og Falck for ambulancekørslen i Region Hovedstaden – og med en helt ny basestruktur. Akutberedskabet står nu for driften af fire ambulancebaser, heraf én hovedbase, mens Falck står for i alt 19 baser, heraf tre hovedbaser. Størstedelen af ambulancerne placeres på hovedbaserne, men de øvrige baser typisk kun har en enkelt ambulance.

Ambulancekørslen i Region Hovedstaden var i EU-udbud i foråret 2021 og var udbudt i fem delaftaler med en samlet kontraktsum på cirka tre mia. kr. over otte år. Region Hovedstaden tildelte Falck tre store delaftaler samt Bornholm, og en stor delaftale varetages fremover af regionen selv. Kontrakten har en varighed på seks år med mulighed for to gange et års forlængelse.

“Vi glæder os til at tage hul på det nye samarbejde med Falck og til at indgå som en aktiv del af ambulancedriften. Vores Akutberedskab har stor erfaring med patienttransport og behandling, og vi ser frem til sammen med Falck at udvikle ambulanceområdet og patientbehandlingen de kommende år”, fortæller Lars Gaardhøj, der er regionsrådsformand for Region Hovedstaden.

“Det er samtidig vigtigt for mig at berolige de mennesker, som bor her i regionen. Ambulancedækningen vil ved overtagelsen være den samme som tidligere, og vi vil løbende øge antallet af beredskaber på regionens veje”, siger Lars Gaardhøj.

Alle ambulancer skal have paramedicinere

Sammen med Region Hovedstaden vil Falck øge antallet af paramedicinere. Målet er at have mindst én paramediciner i alle ambulancer. Samtidig bliver paramedicinernes kompetencer øget gennem mere uddannelse. ​

“Vi er utroligt glade og stolte over, at vores dygtige ambulancereddere får mulighed for at hjælpe endnu flere borgere i Region Hovedstaden. Gennem de seneste år har vi sammen med regionen udviklet ambulancetjenesten og leveret en høj service til borgerne. Vi ser frem til at bygge videre på det gode samarbejde med regionen og Akutberedskabet, og i fællesskab skabe nogle gode rammer for alle redderne i regionen”, siger Jørgen Mieritz, der er ambulancedirektør i Falck Danmark.

Annonce