Paramedicinere skal måske erstatte lægers vagtordning på Læsø

En ny præhospital ordning på Læsø kan betyde et gennembrud for anvendelse af paramedicinere til avancerede opgaver. Læsø har intet sygehus, men hidtil har to praktiserende læger i fællesskab sørget for, at der døgnet rundt er et lægeberedskab på øen. Lægemangel betyder imidlertid, at Nordjyllands Amt vil lade en paramediciner dække vagten udenfor den tilbageværende læges almindelige arbejdstid.

Efter at den ene af Læsøs to praktiserende læger forlod øen, har Nordjyllands Amt betalt for en dyr lægevikar i weekenden. Den ordning ønsker amtet ikke at videreføre, og selv om målsætningen stadig er at få endnnu en praktiserende læge til øen, så vil politikerne i første omgang styrke ambulanceberedskabet.

Det foreslåede alternativ til den nuværende ordning med en vagthavende læge er at opgradere en af redderne til paramediciner (ambulancebehandler niveau III) med lægefaglig back-up fra den eksisterende amtslige vagtlægeordning. I så fald vil ambulanceberedskabet kunne bidrage yderligere ved håndtering af alvorlig og akut sygdom, ligesom en række mindre alvorlige sygdomstilstande vil kunne håndteres og afsluttes i patientens eget hjem – efter konkret udarbejdede lægefaglige retningslinier.

Den ekstra kompetence og uddannelse, som en paramediciner har indenfor medicindosering, sygdomslære m.v., giver en paramediciner mulighed for at færdigbehandle patienten i visse tilfælde, indlægge patienten på sygehus med transport via færge efter konference med lægevagten samt at indlægge patienten på sygehus med transport via helikopter efter konference med lægevagten. Patienterne vil således først og fremmest opleve ændringer i forhold til mindre alvorlig sygdom, hvor det vil være ambulanceberedskabet, der vil løse opgaven med behandling uden for den praktiserende læges almindelige åbningstid eller hvor den praktiserende læge ikke har vagt.

I første omgang er det planen, at den nye ordning skal fungere i weekenderne. Men løsningen vil også kunne udvides til at gælde generelt uden for den praktiserende læges almindelige åbningstid, hvis lægen på et tidspunkt ikke længere ønsker at have vagter.

Løsningen forudsætter lægelig back-up, og den amtslige lægevagtordning vil være et oplagt sted at hente den back-up. Men uanset behovet for lægelig back-up vil en paramediciner via sin særlige uddannelse og erfaring hurtigt kunne få det nødvendige overblik over en given situation og kunne træffe hurtig beslutning om behandlingsbehov.

Et særligt problem er imidlertid, at der er meget få ambulanceudrykninger på Læsø – ca. 55 om året. Dermed bliver det vanskeligt for en paramediciner at opretholde en tilstrækkelig rutine. Her er amtets plan imidlertid, at paramedicineren på Læsø skal indgå i en turnusordning med vagter på den akutbil, som der er planer om at indsætte med base på Sygehus Vendsyssel i Frederikshavn. Meningen er, at akutbilsredderen skal indgå i det faglige miljø i sygehusets modtagelse, og det vil give en stor rutine til redderne.

En døgndækkende paramedicinerordning på Læsø vil koste 700.000 kr. årligt. Beløbet dækker også transport af de paramedicinere fra fastlandet, som sammen med lokale paramedicinere skal dække ø-beredskabet. Udgiften skal lægges oven i de udgifter, der i forvejen er til øens ambulanceberedskab.

Annonce