Politikere godkender aftale om københavnsk ambulancekørsel

Det ligger nu fast, at Hovedstadens Beredskabs ambulancetjeneste nedlægges den 1. juni 2022, hvorefter ambulancekørslen overgår til Region Hovedstaden – næsten et år før planlagt. Det sker efter en stigende medarbejdermangel, som i perioder gør det umuligt for Hovedstadens Beredskab at bemande det aftalte antal ambulancer. Politikerne har nu godkendt aftalen, hvor ca. 140 reddere får tilbud om at følge med til Region Hovedstaden.

Politikerne i regionsrådet i Region Hovedstaden og i bestyrelsen for Hovedstadens Beredskab har nu godkendt, at Region Hovedstaden overtager den tredjedel af ambulancekørslen i hovedstadsområdet, som Hovedstadens Beredskab i dag står for. Overtagelsen sker pr. 1. juni 2022.

Oprindeligt skulle Hovedstadens Beredskab ophøre med at køre ambulance til februar 2023, hvor den nuværende kontrakt ophører. Men de seneste måneder har næsten en tredjedel af ambulanceredderne forladt Hovedstadens Beredskab, og dermed er det blevet tiltagende sværere at få vagtplanen til at hænge sammen. Derfor har regionsrådet og Hovedstadens Beredskab indgået aftale om en førtidig overdragelse, der skal være med til at sikre ambulancedriften og rekruttering af personale.

Medarbejderne får tilbud om overdragelse til regionens nye ambulancetjeneste fra 1. juni 2022. Antallet af medarbejdere ændrer sig løbende i takt med ansættelse eller fratrædelse, men pr. 1. april 2022 var der ansat 187 ambulancemedarbejdere i Hovedstadens Beredskab, svarende til 146 på fuld tid. Derudover bidrager 44 elever, svarende til 17 medarbejder på fuld tid. 47 medarbejdere (svarende til 28 årsværk), som både har en stilling i brandtjenesten og ambulancetjenesten, vil forblive med at være ansat i Hovedstadens Beredskab. Først til maj står det klart, hvor mange af de godt 140 ambulancemedarbejdere, som ønsker overdragelse.

Hovedstadens Beredskab vil stille baser og ambulancer til rådighed i perioden frem til 1. februar 2023.

“For ambulancepersonalet betyder det, at hverdagen på mange måder bliver den samme. De kender baserne og bilerne – og vi håber, at rigtig mange ambulancemedarbejdere fra Hovedstadens Beredskab kommer med ind i regionens nye ambulancetjeneste. Deres viden og engagement er vigtig for opbygning af en ny ambulancetjeneste”, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Ingen af parterne har oplyst, hvor meget Hovedstadens Beredskab – og dermed skatteborgerne i de otte ejerkommuner – skal betale regionen for at slippe ud af den stærkt nødlidende ambulancekontrakt.

Ændret visitering har kompenseret for manglende ambulancer

Selv om der har været dage, hvor Hovedstadens Beredskab ikke kunne stille med det aftalte antal ambulancer, så har det – ifølge Region Hovedstaden – ikke påvirket de mest akutte udrykninger. Regionen har således samlet set overholdt den politisk fastsatte målsætning for A-kørsler (akutte livs- og førlighedstruende hændelser) på 93 pct. inden for 15 minutter. Fra 2015 til 2019 har gennemsnittet ligget på 93,6 pct. og 98 pct. fra år 2020 til og med 11. april 2022.

Forklaringen er blandt andet, at AMK-vagtcentralen hos Region Hovedstadens Akutberedskab har skærpet visitationen for at undgå, at ambulancerne anvendes til opgaver, hvor mindre kan gøre det.  Således har vagtcentralen omlagt akutte, ikke-livstruende B-kørsler og planlagte, ikke-akutte patientransporter med behov for overvågning/behandling (C-ambulancekørsler) til liggende sygetransport (D-kørsler) og siddende patienttransport (E-kørsler).

Desuden har Akutberedskabet også anvendt en såkaldt præhospital visitator, der er en paramediciner, som kører ud i en akutbil til allerede visiterede B-kørsler. Sammen med borgeren undersøger paramedicineren, om indlæggelse på hospital er den bedste løsning. Måske kan borgeren få hjælp ved egenomsorg, kontakt til egen læge, kontakt til hjemmepleje eller kommunens akutteams. Funktionen køres i fast drift med to køretøjer dagligt og giver gode resultater. 43 pct. af patienterne visiteres med denne ordning til anden transport end ambulance (egen transport, siddende eller liggende sygetransport). 32 pct. indlægges ikke, men instrueres i egenomsorg. Kun 24 pct. indlægges med ambulance.

Akutberedskabet har også indført en løsning med to paramedicinere, som genvisiterer de opkald, der kommer til akut ambulancebestilling (akut patient transport). Det er samarbejdspartnere som hospitaler, egen læge, plejehjem eller politi, der bestiller transport med ambulancer. Ved at gå i dialog om bestillingerne er en del ambulancekørsler omvisiteret, f.eks. til akut siddende transport, idet det nogle gange er en hurtig indlæggelse, der er ønsket, og ikke nødvendigvis en ambulance med avancerede monitorerings- og behandlingsmuligheder.

Omvisiteringen har medført et fald i B- og C-kørsler fra 300 daglige ture i 2021 til 260 i 2022. Modsat er det daglige antal kørsler på liggende sygetransport steget fra 194 i 2021 til 231 i 2022, efter at regionen har fået øget kapaciteten med døgndækkende sygetransportberedskaber.

Annonce