Program om ambulanceredderes hverdag var i strid med god presseskik

et var i strid med god presseskik, da TV 2 i foråret viste en episode af serien Alarm 112, hvor det blandt andet blev oplyst, at en patient led af angst. Patienten – der var en af flere implicerede i et færdselsuheld – var godt nok blevet sløret, men hun kunne genkendes, og TV 2 burde derfor ikke have bragt en sekvens, hvor en af de deltagende ambulancereddere kom med helbredsoplysninger om patienten. Det fremgår af en kendelse fra Pressenævnet.

Det var en patient, der ufrivilligt medvirkede i serien Alarm 112, som havde klaget til Pressenævnet over den episode, som blev sendt den 17. marts 2009.

I den pågældende episode fulgte et kamerahold fra TV 2 blandt andet en ambulance fra Københavns Brandvæsen under en udrykning til et færdselsuheld på H.C. Andersens Boulevard, hvor to biler var kollideret. Ambulanceredderne var udstyret med trådløse mikrofoner, så deres kommunikation med patienter og interne kommunikation på skadestedet kunne gengives. Endvidere kommenterede redderne den konkrete udrykning i studieoptagelser. Og i en studieoptagelse sagde ambulanceredderen Pia blandt andet, at en af patienterne “vist nok lider af lidt angst”.

Patienten – såvel som hendes mand og børnebørn, der også var involveret i færdselsuheldet – var sløret i billeder og lyd, men de er efterfølgende blevet genkendt. Hun oplyste endvidere til Pressenævnet, at hun allerede, da hun så kameraholdet, sagde til ambulanceredderne, at hun ikke ville filmes.

TV 2 anførte overfor Pressenævnet, at optagelserne var sket på et offentligt og frit tilgængeligt sted, og at der derfor ikke var behov for et samtykke fra patienten. Samtidig mente TV-stationen, at de effektivt havde sløret billeder og lyd, så hun ikke kunne genkendes af “en større kreds”, som TV 2 selv udtrykker det.

Pressenævnet anerkender i sin afgørelse, at der er en klar almen interesse knyttet til ambulancefolks arbejde, men det kan ifølge et enigt nævn ikke føre til, at der uden samtykke kan vises billeder af personer, der har været indblandet i en trafikulykke, når der samtidig gives oplysninger om deres helbredsforhold. Derfor har TV 2 ifølge Pressenævnet handlet i strid med god presseskik.

Under sagens behandling i Pressenævnet kom det endvidere frem, at det ikke er korrekt, når TV 2 i indledningen til alle episoder af Alarm 112 oplyser, at patienter og pårørende har givet tilladelse til, at TV 2 må bruge optagelserne. I den konkrete sag havde patienten nemlig ikke givet tilladelse til, at optagelserne kunne bruges, og ifølge TV 2 skal de indledende bemærkninger da heller ikke forstås efter deres indhold: Det er således kun, når patienterne ikke er slørede, at TV 2 har fået tilladelse til, at optagelserne må bruges. De øvrige optagelser anvendes uden tilladelse.

Annonce