Præhospital

Reddere vil dokumentere misbrug af ambulancer

Sender Region Hovedstadens AMK-vagtcentral og 1813-akuttelefon ambulancer afsted på ture, som slet ikke er relevante? Det mener mange reddere, og derfor vil Reddernes Faglige Klub København i den kommende måned indsamle reddernes historier om konkrete ture, hvor ambulancerne er blevet misbrugt eller hvor redderne har modtaget meget overdrevne meldinger fra vagtcentralen.

Præhospital

Reddere var for sent ude med klage over TV 2-indslag

I november 2013 bragte TV 2 flere kritiske indslag om den danske ambulancetjeneste, hvor vinklen var, at en række patienter havde mistet livet på grund af fejl fra ambulancereddernes side. Indslagene fik to af reddernes faglige organisationer til at klage til Pressenævnet, men nævnet kommer ikke til at behandle klagen. Redderne sendte nemlig deres klage for sent.

Præhospital

Hård kritik af udbudsstrategi for Region Hovedstadens ambulancer

Konkurrencen reduceres, ambulanceredderne skal leve i usikkerhed i en alt for lang periode, og de bagvedliggende forudsætninger er stærkt tvivlsomme. Sådan lyder kritikken mod den strategi for det kommende ambulanceudbud, som Region Hovedstaden med stemmerne 23 mod 16 har vedtaget. Udbudsstrategien har splittet Socialdemokraterne, og ambulanceredderne mener, at regionens embedsmænd målrettet arbejder for at hjemtage så stor en del af ambulancekørslen som muligt.

Præhospital

Reddere: Embedsmænd fører politikere bag lyset med fordrejede tal

Fællestillidsmanden for redderne i hovedstaden, Henrik Andersen, frygter, at embedsmændene i Region Hovedstaden fører regionspolitikerne bag lyset med manipulerede tal. Det sker efter at Region Hovedstaden har fastslået, at regionen har sparet penge ved selv at overtage driften af akutlægebilerne. Men redderne har regnet på tallene, og de mener ikke, at regionens regnestykke hænger sammen – blandt andet fordi regionen har undgået uddannelsesudgifter ved at ansætte paramedicinere fra Falck og brandvæsenerne, der dermed har betalt de ca. 300.000 kr., som det koster at uddanne en paramediciner.

Præhospital

Region: Hjemtagning af akutlægebiler har givet besparelse

Det er ikke korrekt, når Reddernes Faglige Klub København påstår, at Region Hovedstadens hjemtagning af akutlægebilerne har påført borgerne en ekstraudgift. Tværtimod har regionen sparet penge, fortæller direktøren for Den Præhospitale Virksomhed i Region Hovedstaden, Freddy Lippert, som også understreger, at regionen holdning er, at der bør være konkurrence på ambulancekørslen.

Præhospital

Opfordrer reddere til ikke at arbejde for region

Region Hovedstaden har besluttet, at bemandingen af regionens akutlægebil i Herlev skal hjemtages fra 1. marts 2012. Derfor søger regionen nu paramedicinere og ambulancebehandlere, der skal fungere som lægeassistenter på lægebilen. Men regionen har ikke nogen overenskomst, og det får nu reddernes faglige organisationer til at advare redderne mod at søge stillingerne.