Reddere og Falck indgår aftale om ekstravagter i København

Tidligere på ugen brød forhandlingerne mellem Falck om de københavnske reddere om de såkaldte suppleringsvagter sammen. Men efter nye forhandlinger, som redderne betegner som intense og seriøse, er de to parter nået frem til et aftalegrundlag, som forbedrer reddernes arbejdsvilkår, opretholder de gode relationer til behandlingspersonale og som klart nedbringer ventetiderne inden for liggende sygetransport.

Aftalen om suppleringsvagter er indgået mellem Falck og Chaufførernes Fagforening, og den gælder for periode 18. august 2006 til 31. december 2006. Suppleringsvagterne skal i denne afgrænsede periode afhjælpe den nuværende driftssituation i Københavns-området.

Redderne er af den overbevisning, at suppleringsvagterne vil afhjælpe det store pres, som dagligt belaster det vagtsatte ambulancepersonale i København. Derved kan suppleringsvagterne sikre ambulancepersonalet bedre arbejdsvilkår. Redderne forventer, at suppleringsvagterne vil medføre, at det øvrige vagtsatte ambulancepersonale vil kunne afvikle spisepauser, afspadsering og ferie i større udstrækning end tidligere, ligesom man forventer, at ambulancekørsel og liggende sygetransporter fremover kan afvikles helt i Falcks eget regi, således at Københavns Brandvæsne ikke længere inddrages som underleverandør.

Reddernes faglige repræsentanter opfordrer og anbefaler ambulancepersonalet til at deltage i suppleringsvagterne i det omfang det er muligt. Men sideløbende med brugen af suppleringsvagter vil der i perioden frem til december 2006 fortsat blive arbejdet på løsninger, som kan bidrage til yderligere stabilisering af situationen i København. Og mens redderne tidligere på ugen rettede en hård kritik mod Falcks regionale ledelse, så betegnes dialogen nu som seriøs og konstruktiv.

Annonce