Reddernes Landsklub: Grønne udrykningsblink er en farlig idé

Reddernes Landsklub tager på det kraftigste afstand fra transportminister Thomas Danielsens plan om at lave en forsøgsordning, hvor frivillige, der kører afsted for at redde liv, kan udstyre deres biler med et grønt blink. Landsklubben anerkender den indsats, som de frivillige yder, men betegner ideen om grønne blink som farlig og forvirrende.

Efter de tanker, som transportminister Thomas Danielsen (V) har præsenteret, skal det grønne blink ikke give særlig rettigheder i trafikken, men alene sende et signal om, at bilisten har en livsvigtig opgave. Bilister skal hverken have en tilladelse eller en særlig uddannelse for at kunne anvende blinket.

”I Reddernes Landklub tager vi på det kraftigste afstand fra forslaget. Vi vil samtidig gerne advare mod at forslaget gennemføres. Det er en farlig og forvirrende idé, at frivillige førstehjælpere mv. kan påmontere grønne ’udrykningsblink’ på deres biler”, lyder det i en udtalelse fra Reddernes Landsklub, som repræsenterer de privatansatte reddere i Danmark.

”Vi vil gerne anerkende, at rigtig mange personer ønsker at træde til og yde førstehjælp. Både som hjerteløbere, men også når vi som reddere ellers kommer ud og skal yde behandling. Men at færdes i trafikken med et udrykningssignal, som i øvrigt ingen beføjelser giver, det er ikke den rigtige vej at gå”, skriver landsklubben videre – og fortsætter:

”At færdes i trafikken med et udrykningssignal kræver enorm rutine og træning. Når der nu laves et grønt blink som signalerer at vedkommende er på vej til en førstehjælpsopgave, så vil det uden tvivl medføre, at bilister vil forsøge at give plads og prøve at manøvrere deres køretøj et andet sted hen. Men hvis øvrige bilister ikke kender til det, så kan der opstå enormt farlige situationer”.

Ikke behov for at ændre udrykningsbekendtgørelsen

Reddernes Landsklub frygter, at der vil være førstehjælpere, som kommer til at bryde færdselsloven, da deres lyst til at komme frem og hjælpe er stor:

”Det er godt at vi i Danmark har fået indført hjerteløberordningen, men der er ingen grund til at indføre nye ordninger ift. et grønt udrykningssignal. Det skaber forvirring og farlige situationer”.

Landsklubben mener, at de nuværende regler er gode nok:

”I Reddernes Landklub finder vi ikke grund til at ændre på bekendtgørelsen om udrykningskørsel.  Her foreligger muligheden allerede for at indrette og få godkendt køretøjer til udrykningskørsel. De rammer mener vi forsat skal være gældende uden at tilføre en ny type af udrykningsblink. Vi vil på det kraftigste advare mod dette forslag, og håber at det vil blive taget til efterretning”.

Annonce