30 udenlandske ambulancefolk fik deres uddannelse anerkendt i 2019

Sidste år fik i alt 30 udenlandske ambulancefolk anerkendt deres uddannelse som enten ambulancebehandlere eller paramedicinere i Danmark. I forhold til 2018 er det en stor stigning, således at 18 pct. flere paramedicinere og 240 pct. flere ambulancebehandlere fik anerkendt uddannelser. Der blev ikke i 2019 givet nogen afslag på anerkendelse.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som tager stilling til, om en udenlandsk ambulanceuddannelse har en sådan karakter, at den mindst svarer til en dansk uddannelse – og dermed kan anerkendes i Danmark.

I 2019 fik styrelsen 13 ansøgninger om anerkendelse af en uddannelse som paramediciner. Der var en stigning på 18 pct. i forhold til 2018. Ingen af ansøgerne fik afslag.

Der var 17, der søgte om anerkendelse af en uddannelse som ambulancebehandler, hvilket var 240 pct. flere end i 2018. Også her fik alle et positivt svar.

Der var ikke i 2019 nogen ansøgninger om anerkendelse af en uddannelse som brandmand. Den type ansøgninger har der ikke været nogen af siden 2016.

Annonce