Rednings-Ringen fordobler sit overskud

Arkivfoto: Finn S. Hundstrup

2011 blev et godt år for Rednings-Ringen i Lemvig, som mere end fordoblede sit overskud. Redningskorpset, der har 24 fuldtidsansatte og 16 køretøjer, øgede sin bruttofortjeneste til 13,4 mio. kr., og året sluttede med et overskud på 1 mio. kr. mod 0,4 mio. kr. i 2010. Rednings-Ringen har i 2011 nedsat sin aktiekapital og i den forbindelse udbetalt 3,8 mio. kr. til ejerne.

Rednings-Ringen blev stiftet i 1960 af Bitten og Egon Breinholt Christensen. I 1993 overtog sønnen Peter Breinholt halvdelen af selskabet, og sidste år købte han den anden halvdel.

Udover at fungere som station for Dansk Autohjælp varetager Rednings-Ringen opgaver som alarmovervågning, sygetransport, entreprenørarbejde og salg af brandmateriel.

I 2011 havde Rednings-Ringen en bruttofortjeneste på 13,4 mio. kr. mod 12,4 mio. kr. i 2010. Den største udgiftspost, personaleomkostningerne, steg beskedent fra 10,2 til 10,5 mio. kr., og bundlinjen endte på 1 mio. kr. i overskud. Det er over dobbelt så meget som i 2010, hvor selskabet tjente 0,4 mio. kr.

I årets løb har Rednings-Ringen nedsat aktiekapitalen fra 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. I den forbindelse er der udbetalt 3,8 mio. kr. til ejerne, der desuden får udbetalt et udbytte på 0,5 mio. kr. Rednings-Ringens egenkapital er dermed reduceret fra 7 mio. kr. til 3,6 mio. kr.

Annonce