Region Nordjylland hjemtager akutlægebiler og akutbiler

De ni akutlægebiler og akutbiler i Region Nordjylland skal fra 1. januar 2020 drives af regionen selv. I dag varetages driften af Falck, men regionen har besluttet at hjemtage opgaven, da man vurderer, at det vil give en øget fleksibilitet i den daglig drift, særligt i forhold til at afsøge nye udviklingsmuligheder for en endnu tættere integration af regionens akutte tilbud. Samtidig venter regionen, at de årlige udgifter falder med små 3 mio. kr.

Regionsrådet i Reigon Nordjylland besluttede tirsdag at hjemtage driften af to akutlægebiler, fem paramedicinerbiler og to akutbiler med baser i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Thisted, Brovst, Farsø, Hobro, Hals og Skagen. Det sker, efter Region Nordjylland har haft driften af enhederne i udbud. Opgaven har hidtil været varetaget af Falck, og hjemtagningen vil ske ved årsskiftet 2019/2020. Driften af ambulanceberedskabet og den liggende sygetransport vil fortsat blive varetaget af Falck.

Det er et flertal i regionsrådet, som efter at have set evalueringen af de indkomne tilbud på opgaven og sammenholdt disse med en internt og eksternt gennemført kontrolberegning har valgt at benytte sig af muligheden for at annullere udbuddet og hjemtage opgaven til regional drift.

Ikke utilfredse med Falck

“Det præhospitale område er i en rivende udvikling, og det selv at blive driftsherre vil give os en fleksibilitet i daglig drift – særligt i forhold til at afsøge nye udviklingsmuligheder for en endnu tættere integration af regionens akutte tilbud. Beslutningen bunder således ikke i utilfredshed med Falck, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om ambulancedriften”, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Regional drift af de øvrige præhospitale enheder vil blandt andet give en række nye muligheder i den præhospitale organisation, fremhæver Mogens Ove Madsen, der er formand for regionens Akut- og Praksisudvalg.

“Når vi selv ansætter paramedicinere til driften af de præhospitale enheder, får vi en ny type medarbejdere ind i den Præhospitale Virksomhed og i Region Nordjyllands akutte setup. Som del af organisationen vil de kunne bidrage med deres faglighed til kvalitetsudvikling og til videreudvikling af nye tilbud på området”, siger han og nævner samtidig, at regionens egne kontrolberegninger gør det rentabelt at hjemtage opgaven – også som et stimulerende initiativ på et marked præget af monopollignende forhold. I 2017 var de samlede udgifter for enhederne således ca. 30,4 mio. kr., mens den regionale drift forventes at koste 27,6 mio. kr. om året.

Region Hovedstaden, Region Syddanmark og snart også Region Midtjylland driver i dag helt eller delvist deres egne præhospitale enheder og har positive erfaringer med opgaven.

Annonce