Læger vil lægge nyt pres på Region Sjælland for at få flere akutlægebiler

Regeringens særlige akutudvalg har færdiggjort den længe ventede rapport om behovet for flere akutbiler og akutlægebiler, men trods rapportens titel – og regeringens ønske om at få klarlagt behovet for de supplerende præhospitale enheder – har udvalget valgt at holde sig langt fra at komme med reelle vurderinger og anbefalinger. Lægeforeningen vil dog stadig benytte rapporten til at lægge nyt pres på Region Sjælland for at få flere akutlægebiler i det præhospitale beredskab.

Ifølge regeringsgrundlaget ”Et Danmark, der står sammen”, ville regeringen afdække behovet for flere akutbiler og akutlægebiler til udkantsområderne. Det var en følge af et valgløfte fra SF, og meningen var, at akutudvalget – som blev nedsat under den forrige regeringen – skulle stå for den bebudede afdækning af behovet.

Rapporten fra akutudvalget indeholder imidlertid ikke nogen afdækning af behovet for akutbiler eller akutlægebiler. I stedet gennemgår udvalget de forskellige regioners nuværende beredskab og konkluderer forsigtigt, at ”der i alle regioner er sket en styrkelse af den præhospitale indsats over de seneste år, samt at der er tale om en løbende udviklingsproces”. Desuden konstaterer udvalget, at der er stor variation i regionernes brug af akutlægebiler og akutbiler, men det fører alene til en meget vag anbefaling om, at ”brugen af akutlægebiler i regionerne indtænkes i det samlede præhospitale beredskab, så der sikres en hensigtsmæssig anvendelse af de sundhedsfaglige ressourcer tilpasset de lokale forhold”.

Region Sjælland valgte i 2011 at reducere antallet af akutlægebiler, således at regionen i dag alene har en enkelt lægebil, der primært anvendes ved større ulykker, hvor der afsendes en koordinerende læge fra AMK-vagtcentralen i Slagelse. Dermed er Region Sjælland i dag den region, der har den mest begrænsede brug af læger i det præhospitale beredskab, og trods fraværet af egentlige anbefalinger i akutudvalgets rapport, vil Lægeforeningen bruge rapporten til endnu en gang at lægge pres på Region Sjælland.

“Vi vil på baggrund af akutudvalgets rapport – og den rapport fra Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), der for nylig også dokumenterede, at lægebiler gør en forskel for de mest syge og tilskadekomne patienter – opfordre Region Sjælland til at få bragt sit præhospitale beredskab på omgangshøjde med resten af landets”, siger Mads Koch Hansen, der er formand for Lægeforeningen.

“Rapporten fastslår, at lægebiler gør en forskel for de mest syge og hårdest tilskadekomne patienter. Lægebiler er et nødvendigt supplement til ambulancetjenesten. Derfor er det også min forventning, at regionerne tager anbefalingerne alvorligt”, tilføjer Mads Koch Hansen.

Akutudvalg består af repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen, Finansministeriet, Danske Regioner, KL, 3F, Dansk Sygeplejeråd, FOA og Lægeforeningen.

Annonce