To regioner vil købe nyt kontrolrumssystem til AMK-vagtcentralerne

Region Sjælland vil anskaffe et nyt kontrolrumssystem til AMK-vagtcentralen i Næstved og mobilapplikationer til de præhospitale enheder i regionen. Aftalen om leverance og vedligeholdelse er sendt i udbud og vil få en løbetid på hele 10 år. Samtidig vil Region Nordjylland få option på at koble sig på Region Sjællands udbud og købe et tilsvarende kontrolrumssystem.

Præhospitalt Center i Region Sjælland anvender i dag et standard kontrolrumssystem, som understøtter centerets ansvarsområde. Præhospitalt Center står dog overfor ændringer i løbet af de næste par år, idet der i regionen er truffet en politisk beslutning om at hjemtage dele af ambulancedriften. Samtidig er der et krav om at overgå fra en responstidsmodel til en beredskabsmodel.

Regionens nye udbud omfatter en fungerende og allerede idriftsat standardløsning, der skal tilpasses Region Sjællands behov, herunder i forhold til integration til regionens tilknyttede systemer.

Hovedydelsen er først og fremmest levering og implementering af løsningen. Her skal den kommende leverandør stille de nødvendige licenser til rådighed for regionen og forestå tilpasning til og implementering i regionens it-miljø. Leverancen omfatter endvidere dokumentation samt uddannelse af personale.

Ydelsen omfatter også service og vedligeholdelse, hvor leverandøren får ansvaret for vedligeholdelse af hele løsningen og den tilhørende dokumentation. Desuden skal leverandøren kunne foretage løbende ændringer, tilpasning og udvikling af løsningen.

Region Nordjylland kan komme med

Udbuddet gennemføres og projektledes af Region Sjælland, men Region Nordjylland har option på at indgå kontrakt svarende til den udbudte, dog tilpasset Region Nordjyllands særlige forhold.

Udbuddet gennemføres med en prækvalifikation, hvor tre leverandører vil blive udvalgt. Hvis flere end tre søger om prækvalifikation, vil udvælgelsen ske ud fra en vurdering af, hvilke ansøgere, der har dokumenteret de mest relevante referencer i forhold til de ydelser, som kontrakten omfatter.

Annonce