Region garanterer for ambulancekørsel

“Der kører under alle omstændigheder ambulancer i Køge, Greve og Solrød kommuner i det aftalte omfang – også efter 1. februar”. Det slår formanden for regionsrådet i Region Sjælland, Steen Bach Nielsen (S), fast efter den seneste juridiske debat om, hvem der må køre ambulancer hvor. “Vi stiller os i Region Sjælland selvfølgelig meget gerne til rådighed for en dialog mellem Statsforvaltningen og Roskilde Kommune, hvis vi kan bidrage yderligere til at afklare elementer i Roskilde Kommunes juridiske model for at løse opgaven med ambulancekørsel for Region Sjælland”, siger Steen Bach Nielsen.

Statsforvaltningen har meddelt, at de ønsker at drøfte, hvordan den aftalte ambulancekørsel i de tre kommuner kan videreføres med hjemmel i reglerne for udøvelse af kommunal erhvervsvirksomhed – i stedet for at anvende reglerne om kommunalfuldmagt og præhospitalbekendtgørelsen, som ifølge Statsforvaltningen ikke kan anvendes.

Region Sjælland oplyser i dag, at regionen i forbindelse med udbuddet af ambulancekørslen allerede tidligt i udbudsforløbet var opmærksom på den aktuelle juridiske problematik, og at regionen derfor dengang sikrede, at Roskilde Kommune undersøgte spørgsmålet nærmere. Roskilde Kommune har efterfølgende været i dialog med både Kammeradvokaten og Sundhedsministeriet, og på dette grundlag er tilbudsmateriale fra Roskilde Brandvæsen afgivet.

Annonce