Region Sjælland får krav til paramediciner-responstider

Når nye kontrakter for ambulancekørslen i Region Sjælland træder i kraft i februar 2016, så vil der som noget nyt være servicemål for paramedicinernes responstid. Hidtil har der kun været servicemål for ambulancernes generelle responstid, men det nye servicemål skal sikre hurtigere udrykning i de situationer, hvor der er behov for avanceret præhospital indsats.

Region Sjælland er i forvejen en af de regioner, der satser mest på paramedicinere i det præhospitale beredskab, og med indførelsen af det nye servicemål skal der opnås en endnu bedre paramediciner-dækning i regionen.

Fremover bliver udgangspunktet, at paramedicinerne i regionen som helhed skal være fremme indenfor 15 minutter ved mindst 95 procent af de udrykninger, hvor der er behov for avanceret præhospital indsats. Servicemålet vil dog blive differentieret i de tre kontraktområder, som udbuddet opdeles i, således at der tages højde for forskelle i de geografiske forhold.

Ambulancekørslen i Region Sjælland bliver sendt i udbud i oktober med tilbudsfrist i december. I midten af januar 2015 ventes regionsrådet at kunne tage stilling til udbudsresultatet, hvorefter der underskrives kontrakter. Et år senere, den 1. februar 2016, er der driftsstart på de nye kontrakter, som vil være fire-årige.

Det er endnu ikke besluttet, om udbuddet kun skal omfatte ambulancekørslen eller om også driften af akutlægebil og akutbiler skal indgå i samme udbud. Det ligger dog fast, at driften af regionens fire sengeambulancer ikke vil komme til at indgå i udbuddet, da der her arbejdes på et udvikle en ny type specialambulance. De nye specialambulancer ønskes anvendt i hele regionen, således at de ikke knyttes til et bestemt af de tre kontraktområder. Regionen vil fortsat anvende den såkaldte responstidsmodel, hvor det er ambulanceoperatørens ansvar at dimensionere beredskabet, således at det kan leve op til responstidskravene.

Annonce