Region vil søge om ekstra penge til ny paramedicinerbil og akutbil

Arkivfoto: Region Nordjylland

Region Nordjylland vil søge om godt 9 mio. kr. om året fra Sundhedsstyrelsens nye pulje til styrkelse af akutberedskabet. Pengene skal i givet fald blandt andet bruges på en paramedicinerbil i Thy/Mors, en akutbil i Vendsyssel Øst, en præhospital visitationsenhed bemandet med paramediciner samt kompetenceudvikling af ambulancepersonale og paramedicinere.

Den ansøgning, som Region Nordjylland vil indsende, omfatter initiativer med en årlig driftsudgift på 9,4 mio. kr. samt etableringsudgifter på i alt ca. 7 mio. kr. Hvis Sundhedsstyrelsen tildeler pengene, er regionen dog i tvivl om, hvad der skal ske, når puljen ophører i 2026 og i stedet bliver en del af bloktilskuddet. Hvis pengene fordeles efter den normale fordelingsnøgle for bloktilskuddet, vil Region Nordjyllands andel nemlig kun være ca. 7 mio. kr., hvilket altså giver en manglende finansiering på 2,4 mio. kr. om året.

Men de fem initiativer, som Region Nordjylland søger om penge til, er:

  • Paramedicinerbil med placering i Thy/Mors (3,6 mio. kr. om året)
  • Akutbil med placering i Vendsyssel Øst (3,6 mio. kr. om året)
  • Præhospital visitationsenhed bemandet med paramediciner (2,3 mio. kr. om året)
  • Midler til kompetenceudvikling af ambulancepersonale og paramedicinere (engangsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2024)
  • Midler til mobil blodprøvetagning (0,05 mio. kr. om året).

Paramedicinerbil, akutbil og præhospital visitationsenhed vil endvidere hver koste ca. 1,5 mio. kr. i etableringsudgifter.

Region Nordjylland forventer, at Sundhedsstyrelsen træffer beslutning om tildelingen af midlerne ultimo november. Dermed vil paramedicinerbil og akutbil ikke kunne etableres i år, men projekterne med præhospital visitationsenhed og mobil blodprøvetagning kan muligvis startes op.

Annonce