Regioner vinder klagesag om indkøb af ambulancer

Efter en række sager, hvor regionerne har lidt spektakulære nederlag i Klagenævnet for Udbud, har fire regioner vundet i en ny – og vigtig – sag om indkøb af ambulancer og køretøjer til liggende sygetransport. Det var MAN, som havde klaget over, at kontrakten gik til Mercedes-forhandleren Ejner Hessel med Profile som underleverandør. Men MAN’s klage er nu blevet underkendt på alle punkter.

Region Sjælland, Region Midtjylland, Region Nordjylland og Region Hovedstaden var sidste år gået sammen om at udbyde en fire-årig rammeaftale om indkøb af ambulancer, specialambulancer og køretøjer til liggende sygetransport. Særligt for Region Sjælland var der tale om et vigtigt udbud, fordi regionen senest i november 2023 skal have leveret 39 ambulancer, to specialambulancer og 14 køretøjer til liggende sygetransport for at sikre, at regionen som planlagt kan hjemtage omkring halvdelen af ambulancekørslen fra Falck.

I september 2022 besluttede regionerne at tildele kontrakten til Ejner Hessel A/S, som vil levere Mercedes-Benz Sprinter-køretøjer med Profile som underleverandør på opbygningen. Den beslutning klagede konkurrenten MAN Truck & Bus Danmark A/S imidlertid over. I klagen til Klagenævnet for Udbud ønskede MAN, at beslutningen om at indgå kontrakt med Ejner Hessel blev annulleret. MAN anmodede også om, at klagen blev tildelt opsættende virkning, således at regionerne ikke måtte købe køretøjer fra Ejner Hessel, mens klagen blev behandlet, men det afviste klagenævnet allerede i oktober 2022.

En sejr – efter en række nederlag

De seneste år har regionerne lidt en række spektakulære nederlag i forbindelse med klager over udbud på det præhospitale område. Region Sjælland valgte selv at annullere det forrige udbud af et ambulanceindkøb, en stor kontrakt om VW-ambulancer blev erklæret ulovlig, adskillige udbud af akutlægehelikopterne gik galt, og i en sag om indkøb af uniformer konkluderede Klagenævnet for Udbud direkte, at to regioner havde snydt på vægten.

Men denne gang gik det bedre for de fire regioner, der på alle de syv klagepunkter fra MAN har fået medhold fra Klagenævnet for Udbud. MAN’s klage tages således ikke til følge, og MAN skal betale 45.000 kr. i sagsomkostningerne til regionerne.

Uenighed om højde på Sprinter-ambulancer

De syv klagepunkter, som er blevet behandlet af Klagenævnet for Udbud, er meget detaljerede.

Blandt andet mente MAN, at de tilbudte Mercedes Sprinter-ambulancer reelt ikke ville kunne leve op til udbudskravet om en maksimal højde på 2.700 mm. MAN havde studeret offentligt tilgængelige datablade på Sprinter-chassiserne, og derfor mente de, at køretøjernes mål gjorde det umuligt at leve op til højdekravet. Ejnar Hessel påpegede dog, at der ikke vil være tale om et standardkøretøj, og at målene fra et standarddatablad derfor ikke kan anvendes. Klagenævnet lagde her vægt på, at det er op til Ejnar Hessel at sikre, at ambulancerne lever op til kravene, og at regionerne ikke havde grundlag for at afvise tilbuddet.

MAN mente blandt andet også, at Ejnar Hessels specialambulancer ikke ville kunne godkendes ved syn, fordi placeringen af vinduer ikke ville kunne overholde kravene i DS/EN 1789. Men MAN har efter klagenævnets vurdering ikke sandsynliggjort, at der vil være noget til hinder for, at de tilbudte specialambulancer vil kunne opnå godkendelse på baggrund af syn af det pågældende køretøj.

Annonce