Regioner lider et stort nederlag: Beslutning om køb af ambulancer var ulovlig

Arkivfoto: Region Midtjylland

Fire af de danske regioner har lidt et stort nederlag, efter at Klagenævnet for Udbud har fastslået, at regionerne handlede i strid med udbudsloven, da de indgik kontrakt med VW-importøren SMC om køb af nye ambulancer for 480 mio. kr. Tilbuddet fra SMC levede nemlig ikke op til udbudskravene, og derfor annulleres kontrakten med SMC nu.

For få måneder siden tabte Region Midtjylland og Region Hovedstaden en sag i Klagenævnet for Udbud, efter at klagenævnet havde vurderet, at de to regioner snød på vægten i forbindelse med indkøb af uniformer til deres ambulancetjenester. Det kostede regionerne 2,5 mio. kr. i erstatning til den virksomhed, som burde have vundet udbuddet.

Nu har Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland så tabt en ny sag i Klagenævnet for Udbud, der denne gang konstaterer, at de fire regioner handlede i strid med lovgivningen, da de indgik en kontrakt med VW-importøren Skandinavisk Motor Co. (SMC) om levering af ambulancer og sygetransportkøretøjer til en anslået værdi af 480 mio. kr.

Det er konkurrenten MAN Truck & Bus, som har klaget over regionerne.

Tilbød ikke luftaffjedret undervogn

Striden handler først og fremmest om, hvorvidt SMC afgav et tilbud med forbehold, da de bød ind på opgaven. I udbudsbetingelserne stod der nemlig, at ”der skal være aktiv luftaffjedret undervogn på minimum bagakslen”. Men i SMC’s tilbud beskrives alene, at køretøjerne leveres med en forstærket undervogn – og dermed ikke med en luftaffjedret undervogn.

Regionerne har under sagen argumenteret for, at SMC i deres tilbud havde accepteret kravet om, at ambulancerne skulle leveres med aktiv luftaffjedret undervogn, og at det derfor ikke blev beskrevet nærmere. Men den forklaring køber klagenævnet ikke:

”Efter det foreliggende, herunder indholdet af Kontraktbilag 4 i tilbuddet fra Skandinavisk Motor Co. A/S, må det i overensstemmelse hermed lægges til grund, at bilaget indeholder køretøjer med en anden type affjedring end luftaffjedring. Klagenævnet finder herefter, at der ikke er tale om, at kravet om aktiv luftaffjedret undervogn er accepteret og blot ikke beskrevet af Skandinavisk Motor Co. A/S i tilbuddet. Derimod er der beskrevet en anden type affjedring på de tilbudte køretøjer end den krævede luftaffjedrede undervogn. Det var således ikke anført og beskrevet i bilaget med den klarhed, der i et sådant tilfælde må kræves af et tilbud, at den undervogn, der var omtalt i bilaget, ikke var den, der blev tilbudt fra virksomhedens side.

På denne baggrund indeholdt tilbuddet fra Skandinavisk Motor Co. A/S et forbehold over for kravet i punkt 2.2 om luftaffjedret undervogn. Det fremgår udtrykkeligt af kravspecifikationen, at ’Krav skal accepteres uden forbehold fra Tilbudsgivers side’. Når kontraktens genstand sammenholdes dels med de behov og funktioner, som kravet om luftaffjedret undervogn angik, dels med selve formuleringen af kravet, finder klagenævnet endvidere, at der var tale om et centralt krav, der fastsatte fysiske og funktionelle karakteristika, som alle tilbud skulle have. Der var dermed tale om et mindstekrav, jf. også bestemmelserne i udbudsbetingelsernes afsnit 9.2og afsnit 12.2 om mindstekrav i udbuddet.

Tilbuddet fra Skandinavisk Motor Co. A/S var derfor ukonditionsmæssigt. Regionerne var som følge heraf forpligtede til ikke at tage tilbuddet fra Skandinavisk Motor Co. A/S i betragtning.”

Kontrakt annulleres

Vurderingen af spørgsmålet om undervognen fører klagenævnet til denne konklusion:

”Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Sjælland har handlet i strid med udbudslovens § 2 ved at tildele delkontrakt nr. 1 om levering af ambulancekøretøjer, XL-ambulancekøretøjer og køretøjer til liggende sygetransport til Skandinavisk Motor Co. A/S, selvom regionerne var forpligtede til ikke at tage tilbuddet fra Skandinavisk Motor Co. A/S i betragtning.

Region Midtjyllands, Region Hovedstadens, Region Nordjyllands og Region Sjællands beslutning af 1. februar 2021 om at indgå kontrakt med Skandinavisk Motor Co. A/S annulleres.”

Fik ikke medhold i klage om desinfektionssystem

Med den klare kendelse fra klagenævnet, så ville udgangspunktet være, at klageren, MAN Truck & Bus, nu kunne kræve erstatning fra regionerne. Men helt så enkelt er det ikke. I forbindelse med udbuddet valgte regionerne nemlig at erklære tilbuddet fra MAN Truck & Bus for ukonditionsmæssigt efter en strid om kravsspecifikationerne på et helt andet område.

Det fremgik af kravsspecifikationerne, at der skulle tilbydes en option på et aerosoldesinfektionssystem i bårerummet, som kan aktiveres uden for bårerummet, og at systemet skal kunne anvende forskellige typer af desinfektionsvæsker. Det krav spurgte MAN Truck & Bus ind til i forbindelse med udbuddet, og regionerne svarede, at de også kunne acceptere en løsning med et system, som desinficerer køretøjet uden brug af væsker.

MAN Truck & Bus endte med at basere deres tilbud på et system, som ved hjælp af undertryk og hepafiltre skulle sikre, at luften renses, og at 99,995 pct. af bakterierne fjernes fra bårerummet. Men der var altså tale om et system, som ved hjælp af et luftfilter kun foretager en rensning af luften i bårerummet. Derfor valgte regionerne at diskvalificere tilbuddet.

Den beslutning indgik også i klagen fra MAN Truck & Bus, men her fik selskabet ikke medhold:

”[Kravet] og det dertil knyttede spørgsmål og svar må efter ordlyden forstås således, at der stilles krav om indvendig desinfektion af køretøjet og bårerummet – og dermed krav om, at bårerummet som sådan desinficeres. En naturlig sproglig forståelse medfører, at ikke blot luften i bårerummet, men også alle overflader i bårerummet skal desinficeres”, konkluderer Klagenævnet for Udbud.

Selv om MAN Truck & Bus altså fik medhold i klagen over, at SMC vandt udbuddet, så hjælper det således ikke MAN Truck & Bus, da klagenævnet mener, at det var i orden, at deres tilbud – af en anden årsag – blev diskvalificeret. MAN Truck & Bus ville dermed ikke kunne få tildelt kontrakten trods regionernes lovovertrædelse i forbindelse med spørgsmålet om luftaffjedrede undervogne.

Regionerne skal betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til MAN Truck & Bus, men denne gang slipper de altså formentlig for et erstatningskrav.

Annonce